Na Javni poziv nevladinim organizacljama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada za 2017.godinu , koji je objavljen na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine http://www.epa.org.me dana 22.12.2016.godine, po isteku roka propisanog Javnim pozivom, nijedna nevladlna organizacija nije iskazala zainteresovanost za učešće u konsultovanju.