JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju 400kV dalekovoda Lastva – Pljevlja , dionica Čevo – Pljevlja

 


Po javnom pozivu broj 05 Broj:D-135/1 od 17.01.2015. god. nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi Godišnjeg programa rada nije se prijavila nijedna nevladina organizacija.

 


Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl. list Crne Gore”, br. 07/12), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje

 

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U IZRADI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

Agencija za zaštitu životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine i ljudskih prava da učestvuju u konsultovanju u izradi i donošenju Godišnjeg programa rada za 2015.godinu.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici ovog organa.
Prijava sadrži kontakt podatke nevladine organizacije koja je zainteresovana za konsultovanje u izradi godišnjeg programa rada i prijedlog na koji način da se obave konsultacije.

Prijave se dostavljaju na adresu: Agencija za zaštitu životne sredine

Ul.IV Proleterske brigade 19
81 000 Podgorica
ili na e-mail: epamontenegro@gmail.com ili arhuspodgorica@epa.org.me
Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je Ivana Popović , tel. tel. 020 618 250 i 020 618 251.

Prilog: – Nacrt godisnjeg programa rada Agencija za zaštitu životne sredine

–  Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada