U saradnji sa Globalnim fondom za životnu sredinu i Centrom za održivi razvoj pri UNDP, Agencije za zaštitu životne sredine realizovala je projekat „Izrada nacionalnog katastra speleoloških objekata“. Time je ispunjena još jedna obaveza u u sistemu zaštite prirode koja je propisana Zakonom o zaštiti prirode. U izradi nacionalnog katastra za speleološke objekte uključene su sve relevantne speleološke organizacije koje istražuju na teritoriji Crne Gore(iz Nikšića, Podgorice, Bijelog Polja, Herceg Novog).

Baza sadrži podatke za više od 1600 objekata. Shodno pravilniku o vođenju katastra speloloških objekata ova baza će se dopunjavati podacima sa novim istraživanjima. Speleološki objekti su registrovani u 22 od 23 opštine. Najduža pećina je na teritoriji opštine Bijelo Polje- Pećina nad Vražjim firovima(Đalovića pećina) sa dužinom od 17,5km, dok je najdublja jama na teritoriji opštine Kolašin na planini Maganik- Željezna jama(Iron Deep) sa dubinom od 1156m.

Nacionalni katastar speleoloških objekata možete preuzeti ovdje.