U okviru realizacije projekta „Očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta na područjima Prespanskog, Ohridskog i Skadarskog jezera“komponenta “Monitoring flore i faune” tokom 2013. godine projektom su podržana terenska istraživanja na Skadarskom jezeru koja su imala za cilj prikupljanje podataka u skladu sa metodologijom Natura 2000 za odabrane vrste i staništa. Ekspertski timovi Agencije za zaštitu životne sredine i JP “Nacionalni Parkovi Crne Gore” realizovali su ukupno 123 intezivna terenska dana i  rezultati istraživanja su prezentovani  u Finalnom izvještaju o monitoringu flore i faune (u Prilogu) po prvi put u skladu sa Standardnom formom za prikupljanje podataka kako je to predviđeno metodologijomNature 2000.

Takođe, GIS baza podataka, prikupljenih ovom prilikom je formirana u Agenciji za zaštitu životne sredine. Izvještaj možete preuzeti na linku ispod.U okviru realizacije projekta „Očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta na područjima Prespanskog, Ohridskog i Skadarskog jezera“ komponenta “Monitoring flore i faune” tokom 2013. godine projektom su podržana terenska istraživanja na Skadarskom jezeru koja su imala za cilj prikupljanje podataka u skladu sa metodologijom Natura 2000 za odabrane vrste i staništa. Ekspertski timovi Agencije za zaštitu životne sredine i JP “Nacionalni Parkovi Crne Gore” realizovali su ukupno 123 intezivna terenska dana i  rezultati istraživanja su prezentovani  u Finalnom izvještaju o monitoringu flore i faune (u Prilogu) po prvi put u skladu sa Standardnom formom za prikupljanje podataka kako je to predviđeno metodologijom Nature 2000. Takođe, GIS baza podataka, prikupljenih ovom prilikom je formirana u Agenciji za zaštitu životne sredine.

Izvještaj možete preuzeti na linku