OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije dostavilo Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore Studiju o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje hidroenergetskih objekata “Brodarevo 1” i “Brodarevo 2” na rijeci Lim (sveska 1 i sveska 2) u cilju sprovođenja prekograničnih konsultacija.

Sveska 1: Analiza uticaja izgradnje hidroenergetskih objekata HE „Brodarevo 1“ i HE „Brodarevo 2“ na rijeci Lim na životnu sredinu predmetnog područja 

Sveska 2: Analiza propagacije poplavnog talasa usled rušenja brana HE „Brodarevo 1“ i HE „Brodarevo 2“ na rijeci Lim.