Publikacija Indikatorski izvještaj o životnoj sredini 2012 objavljen je od strane Evropske agencija za životu sredinu. Postoje mnogi načini da se informacije o stanju životne sredine prezentuju donosiocima odluka i javnosti, ali indikatorski prikaz trendova se pokazao kao najednostavniji način da se informacije prenesu na razumljiv i jasan način. Više o trendovima, rezultatima i zaključcima možete pogledati u publikaciji na linku.

DOWNLOAD: EEA Report Bathing water