Dana 23.12.2011.godine u Podgorici, potpisan je Ugovor o tehničkoj saradnji između Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu i Agencije za zaštitu životne sredine, koji uključuje:

1) Razvoj informacionih sistema u oblasti zaštite životne sredine;
2) Razvoj i usavršavanje politika upravljanja podacima o životnoj sredini i izvještavanja o stanju životne sredine;
3) Razvoj i poboljšanje procedura za obradu i evaluaciju podataka o životnoj sredini;
4) Određivanje najboljih dostupnih tehnika i praksi, kao i njihove implementacije u oblasti životne sredine;
5) Ispunjavanje zakonskih obaveza po pitanju izvještavanja o životnoj sredini, kao i zakonom definisanih obaveza prema različitim međunarodnim tijelima, organizacijama i konvencijama i
6) Implementacija drugih aktivnosti od interesa za obje ugovorne strane;

Pomenuti Ugovor predviđa, da je vodeće tijelo za sve aktivnosti, definisane ovim ugovorom Agencija za zaštitu životne sredine.

U ime Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu Ugovor je potpisala izvršna direktorica Marta Szigeti Bonifert, a u ime Agencije za zaštitu životne sredine direktorica Daliborka Pejović.