Naslovna-v5 2019-03-29T09:39:18+00:00
Loading...

MONITORING ŽIVOTNE SREDINE

IZDATE DOZVOLE

JONIZUJUĆE ZRAČENJE

ARHUS CENTAR

Aktuelno

2805, 2019

NAJAVA DOGAĐAJA

Obilježavanje  29. maja Svjetskog dana vidre u Virpazaru U organizaciji Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore i NVU „Living Green

905, 2019

ODLUKA o izboru kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vjetroelektrana na djelovima KO Gradačka Poljana, Ćeranića Gora, Konjsko, Lukovo, Rubeža i Nikšić, u zahvatu Lokalne studije lokacije „Gvozd“, Opština Nikšić.

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu životne sredine donosi

EKOLOŠKI KALENDAR

4. Oktobar

Svjetski dan zaštite životinja

6. Oktobar

Svjetski dan staništa

11. Oktobar

Dan borbe protiv prirodnih katastrofa

15.-16. Jun

Dan Skadarskog jezera

22. Mart

Svjetski dan voda

4. Maj

Međunarodni dan ptica

22. April

Dan planete Zemlje

Naše aplikacije

Monitoring kvaliteta vazduha

Mjerne stanice za polen

Nacionalno zaštićena područja

EIS

IS zaštite prirode Crne Gore

Korisni Linkovi

Prijatelji / Informacije / Preporuke