Loading...

Obavještenje EIA

/Obavještenje EIA
Obavještenje EIA 2018-03-22T10:30:48+00:00

18.04.2018.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu životne sredine

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

             da je Klinički centar Crne Gore, Ljubljanska bb, Glavni grad Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju klinike za mentalno zdravlje na UP 18, koju čine djelovi katastarskih parcela br. 1284/1 i 1284/10 u zahvatu izmjena i dopuna Urbanističkog plana „Klinički centar“ u Podgorici.

18.04.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 I 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je nosiocu projekta, „Jugopetrol“ AD iz Podgorice, Ul.Stanka Dragojevića bb., donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-622/5 od 16.04.2018.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije benzinske pumpe na urbanističkoj parceli UPI1, a koju čine katastarske parcele broj 212 i 213/3, Opština Andrijevica. U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenta životne sredine, pedvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku rekonstrukcije, funkcionisanja, kao i u slučaju akcidentne situacije.

18.04.2018.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je nosiocu projekta „Hifa Oil“ d.o.o., iz Tešanja, Ul Krndija bb. Bosna i Hercegovina, donijeto Rješenje, broj: 101/2-02-290/18 od 20.03.2018.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje benzinske pumpe i autoperionice, na UP62, koja se sastoji od katastarskih parcela br.166, 167, 162/1, 1588, 213/1 i 162/4 K.O. Cijevna, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Cijevna 2-dio A“, Opština Podgorica, koji je izradio multidisciplinarni tim „Instituta Sigurnost“ iz Podgorice.

16.04.2018

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je Nosiocu projekta „Luštica Development“ a.d., Novo Naselje bb iz Tivta, donijeto Rješenje, broj:UPI-101/2-02-80/24 od 16.04.2018.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Luštica“ u zahvatu DUP-a „Donji Radovići centar“, Opština Tivat, koji je za nosioca projekta uradio Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu – Zavod za ekologiju iz Podgorice.

12.04.2018

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je nosiocu projekta Radoje Baboviću iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br 62., donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-282/21 od 12.04.2018.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje benzinske stanice za snabdijevanje gorivom i TNG-om na urbanističkoj parceli  br.26, koju čine djelovi kat. parcela br.298/1, 299/1 i 299/2 K.O. Gorovići u okviru planske parcele br. 4 u zahvatu Lokalne studije lokacije „Grbalj 1” „Kotor”, a koji je izradio multidisciplinarni tim „Paming“ d.o.o. iz Podgorice.

05.04.2018

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Nosiocu projekta, „MJ PROPERTY“ D.O.O. iz Podgorice, ul.Vaka Đurovića br.2  (sjeverna tribina Gradskog stadiona), donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-577/7 od 05.04.2018.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Izgradnju turističkog naselja  standard 5*, na urbanističkim parcelama UP2 i UP3, katastarske parcele br.504/3, 504/1 i 505 kao i djelovi katastarskih parcela 504/2 i 506, u zahvatu DSL Mihailovići, Opština Cetinje.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju turističkog naselja  standard 5*, na urbanističkim parcelama UP2 i UP3, katastarske parcele br.504/3, 504/1 i 505 kao i djelovi katastarskih parcela 504/2 i 506, u zahvatu DSL Mihailovići, Opština Cetinje, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku funkcionisanja projekta kao i u slučaju havarije.

Nosilac projekta, „MJ PROPERTY“ D.O.O. iz Podgorice, ul.Vaka Đurovića br.2  (sjeverna tribina Gradskog stadiona), može, shodno odredbama člana 15 ovog Zakona, podnijeti Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta, „MJ PROPERTY“ D.O.O. iz Podgorice, ul.Vaka Đurovića br.2  (sjeverna tribina Gradskog stadiona), je dužan, shodno odredbama člana 17 ovog Zakona, podnijeti Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i turizma u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izdavanju rješenja ili objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, a preko ovog organa.

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

jasmina.jankovic@epa.org.me