Sa  ciljem obavljanja profesionalne prakse, učenici SSŠ ,,Spasoje Raspopović” iz Podgorice (smjerovi: tehničar zaštite životne sredine, tehničar hemijsko-farmaceutskih procesa i ispitivanja, kao i operater hemijskih procesa), predvođeni predmetnom profesoricom Sandrom Kovačević, posjetili su Agenciju za zaštitu životne sredine.

Tom prilikom djeca su upoznata sa nadležnostima Agencije, monitoringom stanja i značaju očuvanja svakog segmenta životne sredine, za koji je zadužena ova institucija.

Poseban osvrt u praktičnoj nastavi odnosio se na monitoring alergenog polena u vazduhu. Edukaciju učenika obavili su službenici Agencije samostalni savjetnici u Sektoru za monitoring životne sredine: magistri Sonja Kralj i  Kasim Agović.

Kada je riječ o monitoringu alergenog polena u vazduhu, učenicima je prezentovano koje vrste alergenih biljaka su obuhvaćene monitoringom, brojem i lokacijama polenovih stanica, značajem mjerenja i praćenjem koncentracija alergenog polena sa aspekta zaštite zdravlja ljudi.

Takođe, praktično je prezentovan način rada polenovih stanica i metoda kojima se vrši mjerenje polena, počevši od pravilnog mjerenja protoka vazduha, pripreme i postavke diska na stanici, kao i načinu pripreme pločica za mikroskopiranje i predstavljanje izmjerenih koncentracija alergenog polena u vidu semafora , koji su putem web sajta dostupni javnosti na uvid.

Podsjećamo, Državnu mrežu za praćenje koncentracije polena suspendovanog u vazduhu čine mjerne stanice u Podgorici, Mojkovcu i Baru. Plan je da se u narednom periodu, kroz program prekogranične saradnje Interreg IPA VI-A IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027, proširi mreža za praćenje koncentracije polena suspendovanog u vazduhu.

 

Na samome kraju, predmetna profesorica i učenici pomenute škole, izrazili su zadovoljstvo što su imali mogućnost da se na jedan valjan i kvalitetan način upoznaju sa radom Agencije, a ujedno i da unaprijede postojeće znanje kada je riječ o životnoj sredini. Sa njima su dogovoreni dalji oblici saradnje, u smislu uključivanja i pomoći stručnih lica Agencije u poboljšanju i proširivanju znanja učenika, vezano za teme koje su predmet njihovog interesovanja, kao i njihovog učešća u ekološkim akcijama koje će u narednom periodu realizovati Agencija.