Agencija za zaštitu životne sredine je uradila Studiju zaštite Parka prirode “Gornji tok rijeke Ćehotine”, kao i Studiju zaštite Spomenik prirode “Gradski park u Pljevljima” i u iščekivanju usvajanja Odluke o proglašenju u Skupštini opštine na čijem ste vi čelu, u saznanju smo iz novinskih članaka da je nastao problem oko pomenutog mrestilišta koji se nalazi baš u sklopu Spomenika prirode Gradski park u Pljevljima.

Prostor Spomenika prirode “Gradski park u Pljevljima” stavlja se pod zaštitu radi stvaranja uslova za opstanak i dugoročnu zaštitu velikog broja vrsta i staništa značajnih za zaštitu, kao i samog mrjestilišta autohtone vrste pastrmke koji daje poseban pečat budućem zaštićenom području.

Kako u Crnoj Gori ne postoji ni jedno mrijestilište za proizvodnju autohtone vrste pastrmki, osim u Pljevljima samim tim pomenuto mrijestilište je od nacionalnog značaja zbog proizvodnje nasadnog materijala kako bi se u budućnosti mogle poribiti sve rijeke Dunavskog sliva u Crnoj Gori.

SRK Lipljen je nakon izrade Studije zaštite za Gornji tok rijeke Ćehotine izvršio poribljavanje 2021 godine na potezu od ušća Vezišnice u Ćehotinu do ušća Gotovuške rijeke u dužini od oko 15 km riječnog toka Ćehotine. Poribljeno je sa 25.000 mlađi autohtone potočne pastrmke baš sa ovog mrijestilišta na rijeci Breznici. Takođe poribljeno je i Otilovićko jezero sa 15 000 komada jednogodišnje mlađi autohtone potočne pastrmke. Poribljavanja pomenutih pljevaljskih voda su nastavljena i u 2022. i u 2023. godini sa oko ukupno 50 000 komada autohtone potočne pastrmke. Ovim poribljavanjem rijeke Ćehotine i Otilovićkog jezera jasno je da korist imaju svakako građani Pljevalja.Postojanjem mrijestilišta svake naredne godine će biti sve više proizvedene riblje mlađi, tako da će se narednih godina stvoriti uslovi i za poribljavanje drugih crnogorskih rijeka koje pripadaju Dunavskom slivu.

Agencija za zaštitu životne sredine smatra da bi bila nemjerljiva šteta pri gašenju ili promjeni namjene navedenog mrijestilišta. Zato Vas molimo da još jednom razmotrite ulogu i značaj postojanja mrijestilišta kao nacionalnog dobra ne samo građana Pljevalja već i cijele Crne Gore, kao i Odluke o proglašenju i zaštiti dva objekta prirode na teritoriji opštine Pljevalja.

Origina dopisa možete preuzeti OVDJE.