U sklopu regionalnog ZERO C projekta sufinansiranog iz granta Evropske izvršne agencije za kulturu i obrazovanje (EACEA) u okivru programske linije ERASMUS2027, Univerzitet Aleksander Moisiu u Draču, u svojstvu koordinatora, održao je dvodnevnu konferenciju radi povećanja vidljivosti projekta čija je implementacija zvanično počela novembra 2023. godine. Puni naziv projekta je „Unapređenje znanja i vještina kod institucija visokog obrazovanja na ZB u pripremi za pomorski saobraćaj i logistiku bez emisija ugljenika – Zero C (eng. “Enhancing knowledge and skills at WB HEIs in preparation for zero carbon maritime transport and logistics society – Zero C”).

Ukupan budžet ZERO C projekta iznosi 846.992 eura, a navedeni Univerzitet iz Albanije u konzorcijumu okuplja i partnere iz Crne Gore, i to: UCG, PKCG, AZŽS, Luku Kotor i Luku Bar. Očekuje se da će projekat trajati tri godine.

Najznačajni cilj ovog projekta je to što će doprinijeti unapređenju vještina budućih studenata i profesionalanaca u industriji pomorskog saobraćaja, kroz izradu nastavnih programa i obuka. Štaviše, vještine će biti orijentisne na dekarbonizaciju, energetsku efiksnost i logistiku u sektoru pomorskog saobraćaja na Zapadnom Balkanu. Naime, ovo će se postići kroz 4 radna paketa koji su, između ostalog, fokusirani i na prenos ekspertize i iskustava Tehničkih univerziteta iz Hamburga i Atine na partnere iz Crne Gore i Albanije.

Agencija, kao neakademski partner, pružiće podršku realizaciji ZERO C na osnovu iskustava u monitoringu životne sredine, te iskustava iz postojećih projekata koji se odnose na zaštitu morske sredine i njeno upravljanje (ERASMUS+ MEP&M). Pored toga, stvara se osnova za dobru povezanost sa budućim prikupljanjem podataka za inventar GHG i emisija zagađujućih supstanci u vazduh. Pojašnjenja radi, zahvaljujući izrađenom alatu za ovakav inventar kroz završeni TWINNING LIGHT projekat sa Agencijom za životnu sredinu Austrije – Umweltbundesamt Austria, podaci o navedenim emisijama iz pomorskog saobraćaja bi se mogli obuhvatiti inventarom. Ovo bi dalje poslužilo da se, na nacionalnom nivou, izrade adekvatni planovi smanjenja navedenih emisija.

Službenici Agencije za zaštitu životne sredine, zajedno sa ostalim partnerima, prvog dana imali su priliku da čuju detaljno obrazložena pravila sprovođenja ovakve vrste projekta izgradnje kapaciteta. Drugog dana, na sastanku upravnog odbora dogovoreni su dalji koraci u implementaciji radnih paketa prema projektnom planu rada i Ugovoru o grantu.

Na kraju, koordinatoru ZERO C projekta, Univerzitetu Aleksander Moisiu u Draču , zahvaljujemo na izuzetnom gostoprimstvu i organizaciji konferencije, kao i svim domaćim i inostranim partnerima na odličnoj saradnji.