Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „MONTENEGRO INVESTMENT& LAND HOLDINGS” d.o.o. – Tivat, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju eko hotela 4* i etno sela, Čukovići, Prijestonica Cetinje.