U sklopu projekta pod nazivom ‘’Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom’’ (eng. Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management – MEP&M) Erasmus+ programa kojim koordinira Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine kao partnerske institucije učestvovali su u utorak i srijedu 18-19. maja 2021. godine, na dvodnevnom radnom sastanku o master programima na Univerzitetu u Kadizu iz oblasti zaštita i upravljanje morskom sredinom.

Partneri su prvog dana imali priliku da čuju više prezentacija o master programu iz integralnog upravljanja obalnim područjem, prostornim planiranjem mora, upravljanja morskim područjem, zatim o programu koji se odnosi na zaštitu i upravljanje prirodnim okruženjem, strukturi ovog programa, adekvatnom upravljanju ekosistemima, kao i obavezama studenata u domenu praktične nastave, teorijskih predavanja i polaganja master (završnog) rada.

Drugog dana je bilo riječi o jednogodišnjem master programu iz oblasti pomorskog transporta, predmetima koji se slušaju kombinovano (onlajn i uživo) tokom oba semestra, mogućnostima zaposlenja studenata nakon sticanja diplome i saradnje sa privrednim subjektima iz AZ Andaluzija. Drugi dio prezentacija se odnosio na studijski program akvakulture i ribarstva, pri čemu je prikazana struktura programa, kursevi i tematske oblasti. Na kraju su prikazani doktorski programi iz upravljanja i očuvanja morem kao paradigma nastavka školovanja na ovom univerzitetu.

Razmjena iskustava i veliki broj informacija sa ovog događaja poslužiće da se, u periodu koji dolazi, definišu pravci razvoja zajedničkog interdiciplinarnog master programa na MEP&M projektu.


The third meeting on master programs at the University of Cadiz

As part of the project entitled "Development of Regional Joint Master Program in Maritime
Environmental Protection and Management" (MEP&M) of the Erasmus + program coordinated by
the Faculty of Maritime Studies Kotor, University of Montenegro, the representatives of
Environmental Protection Agency participated in a two-day working meeting (18-19 May 2021) on
master programs at the University of Cadiz in the field of protection and management of the marine
environment was held.
On the first day, the partners had the opportunity to hear several presentations on the master's
program in integrated coastal zone management, spatial planning of the sea, marine area
management, the program related to conservation and management of the natural environment,
the structure of this program, adequate ecosystem management and obligations of students in the
field of practical classes, theoretical lectures and master's (final) work.
On the second day, the partners discussed a one-year master program in the field of maritime
transport, subjects that are listened to in combination (online and in-vivo) during both semesters,
employment opportunities for students after graduation and cooperation with businesses from AC
Andalusia. The second part of the presentations referred to the study program of aquaculture and
fisheries, showing the structure of the program, courses and thematic areas. Finally, the doctoral
programs in management and conservation of the sea were presented as a paradigm for continuing
education at this university.
The exchange of experiences and a large amount of information from this event will serve to define,
in the coming period, the directions of development of a joint interdisciplinary master program on
the MEP&M project.