Koristimo priliku da Vas informišemo da će se dana 17.decembra 2019. u Opštini Mojkovac sa početkom u 10:00h, održati okrugli sto sa predstavnicima NVO sa sjevera Crne Gore, koji se bave pitanjima zaštite životne sredine.

Na okruglom stolu, kojem će prisustvovati predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, JP Nacionalnih parkova Crne Gore, razgovaraće se o brojnim pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine.

S tim u vezi, pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na Okruglom stolu i predložite teme od značaja za diskusiju, a sve u cilju zajedničkog djelovanja na unaprijeđenju stanja u oblasti zaštite životne sredine.

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite najkasnije do 06.12.2019. godine, kao i da dostavite predlog tema za diskusiju na Okruglom stolu na email adrese:suzana.otasevic@mrt.gov.me i bojan.basanovic@epa.org.me.

Finalna agenda skupa će biti dostavljena prijavljenim učesnicima.