Na osnovu člana 4 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( Sl.list Crne Gore, br.07/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, izdaje

OBAVJEŠTENJE

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada za 2019.godinu, koji je objavljen na internet stranici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine https://epa.org.me/ dana 21.01.2019.godine, po isteku roka propisanog Javnim pozivom, nijedna nevladina organizacija nije iskazala zainteresovanost za učešće u konsultovanju.