15.08.2018.

“Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Piramida Sport“ d.o.o., iz Pljevalja, Ul. Šavnička br.8. podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje sportskog objekta sa pratećim sadržajem na katastarskoj parceli br. 4816/6 KO Pljevlja u Pljevljima.

2018-08-15T21:35:42+00:00 15.08.2018|