Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

PROGRAM RASPRAVE:

1. Javna rasprava će trajati do 27. novembra 2017. godine.

2. Javna rasprava se organizuje:

– postavljanjem Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredine na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava;
– postavljanjem Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu na portalu e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava;
– postavljanjem Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu  na internet stranici Arhus centra Podgorica www.arhuscg.me,  Arhus centra Nikšić info@ozon.org.me i Arhus centra Berane www.arhuscentri.me.
– u formi tribine koja će biti održana u ponedeljak 20. novembra 2017. godine u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 11:00 h.

3. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

4. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 27. novembra 2017. godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način:
– na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma  javna.rasprava@mrt.gov.me;
– na portal E-Uprave ili
– preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrta zakona o procjeni uticaja na životnu sredine )
– Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je: Brankica Cmiljanović, e-mail  brankica.cmiljanovic@mrt.gov.me tel,   020 446 283, Fax: +382 20 446 215.