Na osnovu odredbi Zakona o životnoj sredini (“Sl. list RCG”, br. 52/16), uz uvažavanje međunarodno prihvaćenih standarda i obaveza, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine uspostavlja i vodi informacioni sistem životne sredine čiji je sastavni dio biodiverzitet odnosno zaštita prirode. Takođe, shodno Zakonu o zaštiti prirode (“Sl. list CG”, br. 54/16), Agencija je u obavezi da uspostavlja i vodi Registar zaštićenih područja i područja pod preventivnom zaštitom. U navedenom smislu Agencija kroz svoju redovnu djelatnost, te domaće i međunarodne projekte, permanentno sprovodi brojne aktivnosti u cilju uspostavljanja i unapređenja informacionog sistema u svim segmentima životne sredine te i zaštite prirode. U periodu januar-maj 2017. godine realizovane su aktivnosti uspostavljanja web portala “Nacionalno zaštićena područja” koje su finansijski podržane od strane MAVA fondacije u okviru IUCN-ovog regionalnog projekta „Towards Strengthened Conservation Planning in South-Eastern Europe“. Informatičko rješenje web portala je urađeno od strane firme Digital Control, Podgorica.

Web portal se sastoji od mape nacionalno zaštićenih područja, baze podataka te dokumenata za svako zaštićeno područje sa ciljem pružanja tačnih i pouzdanih podataka o nacionalno zaštićenim područjima u Crnoj Gori. Takođe, na portalu je moguće obavljati određena pretraživanja i analize za potrebe izvještavanja, donošenje odluka, davanja mišljenja i dr.

Naredne faze razvoja portala biće usmjerene na izradi drugih tematskih baza podataka shodno međunarodnim i nacionalnim obavezama (flora, fauna, gljive, staništa, međunarodno zaštićena područja, područja pod preventivnom zaštitom, invazivne strane vrste, speleološki katastar itd.).

Web portal sadrži baze podataka o nacionalno zaštićenim područjima koje pružaju osnovne informacije o svakom zaštićenom području, informacije o proglašenju područja, lokaciji, utvrđenim zonama zaštite, upravljanju, međunarodnom status, te prikaz zaštićenih područja na mapi Crne Gore kroz poligone i tačke. Takođe portal omogućava uvid i pristup u cjelokupnu, dostupnu dokumentaciju definisanu kao neophodnu u procesu proglašavanja i uspostavljanja zaštićenog područja shodno odredbama Zakona o zaštiti prirode (“Sl. list CG”, br. 54/16).

URL: http://prirodainfo.me/