Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl. list Crne Gore”, br. 07/12), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U IZRADI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

Agencija za zaštitu životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine i ljudskih prava da učestvuju u konsultovanju u izradi i donošenju Godišnjeg programa rada za 2014.godinu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici ovog organa.

Prijava sadrži kontakt podatke nevladine organizacije koja je zainteresovana za konsultovanje u izradi godišnjeg programa rada i prijedlog na koji način da se obave konsultacije.

Prijave se dostavljaju na adresu: Agencija za zaštitu životne sredine
Ul.IV Proleterske brigade 19
81 000 Podgorica
ili na e-mail: epamontenegro@gmail.com ili podgorica@arhuscentri.me.
Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je Nikola Golubović, tel: 020 618-366.

Prilog: –  Nacrt godisnjeg programa rada Agencija za zaštitu životne sredine
–  Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada


 

Izvještaj o obavljenom konsultovanju o Godišnjem programu rada Agencije za zaštitu životne sredine

 


 Lista nevladinih organizacija koje su iskazale zainteresovanost za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada Agencije za zaštitu životne sredine