2013. godina

Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl. list Crne Gore”, br. 07/12 od 30.01.2012), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje:

 

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U IZRADI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

2017-12-14T09:52:18+00:00 14.12.2013|