Dozvole za SEA (stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu)

Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list RCG, br. 80/05) je stupio na snagu 1. januara 2008. godine. Ovim zakonom se utvrđuju uslovi, način i postupak vršenja procjene uticaja određenih planova ili programa na životnu sredinu, kroz integrisanje principa zaštite životne sredine u postupku pripreme, usvajanja i realizacije planova ili programa koji imaju uticaj na životnu sredinu.


-    ZAKON  (elektonska forma);

Kratak opis postupka pri izdavanju saglasnosti na Elaborat o životnoj sredini:

-    Na osnovu člana 17 Zakona o „Strateškoj procjeni uticaja“  izvještaj o strateškoj procjeni se dostavlja na uvid Agenciji za zaštitu životne sredine, radi davanja mišljenja na dati izvještaj;

-    Agencija za zaštitu životne sredine daje primjedbe ili sugestije na dati izvještaj poslije čega se isti vraća na doradu i prosleđuje u dalju proceduru;

-    Zakonski rok za davanje mišljenja na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja je 30 dana od dana podnošenja Izvještaja na uvid;

-    U koliko se mišljenje ne izda u zakonski predviđenom roku, smatra se da Agencija za zaštitu životne sredine nema primjedbi;

-    Nakon isteka roka obrađivač plana ili programa je dužan da obavijesti javnost i organizuje javnu raspravu radi distribuiranja datog izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na uvid javnosti;

-    Po završetku javne rasprave Agencija za zaštitu životne sredine formira stručnu komisiju  koja ponovo pregleda kompletni izvještaj; 

-    Poslednji korak u ovom postupku je IZDAVANJE SAGLASNOSTI na dati izvještaj, koju izdaje predhodno formirana stručna komisija.

Naknada za ocjenu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Uplata se vrši na br žio račun : 832-7073-27

Svrha plaćanja: Taksa

Primalac: Agencija za zaštitu životne sredine 


Kontakt:

Tamara Brajović 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Jovana Žarić 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tel: 020/446 515

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!