Ostalo

 

Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta 076-2006

Rješenje 70-08

Rješenje o utvrđivanju liste otrova 25-1994

Rješenje o dozvoljavanju praćenja kvaliteta vazduha JU “Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore" (CETI)

Rješenje o određivanju JU centra za Ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore iz Podgorice za obavljanje poslova mjerenja radi procjene stepena izloženosti   jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijenata i stanovništva 39-2007

Rješenje o određivanju mjernih mjesta u kojima će se vršiti mjerenje, stručno ispitivanje i utvrđivanje zagađenosti vazduha u socijalističkoj Republici Crnoj Gori 06-1986

Rješenje I o određivanju prirodno matematičkog  fakulteta univerziteta Crne Gore  Podgorica,  za obavljanje poslova mjerenja radi procjene stepena izloženosti  jonizujućim zračenjima  lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijenata i stanovništva 39-2007

Plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period od 2008-2012. godine

Spisak otrova čiji su proizvodnja, promet i korišćenje zabranjeni 12-2000

Rješenje o registraciji JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore

Prostorni plan Skadarsko jezero 046-2001

Ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona  

Strateški master plan za upravljanje otpadom 

Rješenje kojim se društvu sa ograničenom odgovornošću "Institut za transport" dozvoljava praćenje kvaliteta goriva

Rješenje o utvrđivanju liste otrova 25-1994

Rješenje o određivanju JU centra za Ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore iz Podgorice za obavljanje poslova mjerenja radi procjene stepena izloženosti   jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijenata i stanovništva 39-2007

Rješenje o određivanju mjernih mjesta u kojima će se vršiti mjerenje, stručno ispitivanje i utvrđivanje zagađenosti vazduha u socijalističkoj Republici Crnoj Gori 06-1986

Rješenje I o određivanju prirodno matematičkog  fakulteta univerziteta Crne Gore  Podgorica,  za obavljanje poslova mjerenja radi procjene stepena izloženosti  jonizujućim zračenjima  lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijenata i stanovništva 39-2007

Plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period od 2008-2012. godine

Spisak otrova čiji su proizvodnja, promet i korišćenje zabranjeni 12-2000

Rješenje o registraciji JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore

Prostorni plan Skadarsko jezero 046-2001

Ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona  

Strateški master plan za upravljanje otpadom 

Rješenje kojim se društvu sa ograničenom odgovornošću "Institut za transport" dozvoljava praćenje kvaliteta goriva

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!