Vijesti

OBAVJEŠTENJE-Vazduh

 

 

08.05.2016. godine zbog radova na elektromreži, odnosno isključenja trafostanice na koju je povezana mjerna stanica u Skerlićevoj ulici u Pljevljima, došlo je do  prekida mjerenja od 07h do 19h. Nakon uključenja na mrežu rezultati sa mjernih instrumenata za sumpor(IV)dioksid SO2 i okside azota su dostupni na serveru, dok je stabilizacija analizatora PM10 još u toku i zbog toga ovi podaci još nijesu dostupni na web stranici Agencije.

Odmah nakon uspostavljanja stabilizacije mjernog instrumenta rezultati mjerenja PM10 čestica u vazduhu (nevalidirani podaci) biće dostupni javnosti.

 

Nagradni foto konkurs Evropske Agencije za životnu sredinu (EEA) „Moj grad“

Evropska agencija za životnu sredinu raspisala je foto konkurs „Moj grad“ koji je otvoren do 15. Avgusta 2015. godine. Fotografije se mogu slati po tematskim cjelinama: Održivi život u gradu, Oko grada, Vrijeme za odmor u gradu.

Nagrade su novčane po svim kategorijama za najbolju fotografiju 1000 e i za 500 € za najbolju fotografiju po izboru javnosti i za omladinu.

Uslov za učešće je navršenih 18 godina života i više, kao i autorska prava nad fotografijama koje se dostave Evropskoj Agenciji za životnu sredinu. Više informacija o uslovima učešća na foto konkursu možete naći na linku http://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/my-city/my-city-photography-competition


Agencija za zaštitu životne sredine vas poziva da se aktivno uključite sa kreativnim idejama!

Održane edukativne radionice o zaštiti morskog biodiverziteta u Kotoru

 

NVO Green Home je sa Agencijom za zaštitu životne sredine, danas u Kotoru organizovala tri edukativne radionice za učenike četvrtog i petog razreda Osnovne škole „Nikola Đurković“ u Radanovićima. Radionice pod nazivom „Neka plavo ostane plavo“ imaju za cilj podizanje svijesti djece školskog uzrasta o značaju očuvanja biljnog i životinjskog svijeta podmorja, te ljudskim aktivnostima koje ugrožavaju morski svijet. Učenicima su tokom radionica podijeljene bojanke koje na zanimljiv i ilustrativan način prikazuju najinteresantnije stanovnike podmorja te daju ideje šta svaki pojedinac može učiniti da se oni zaštite.

Opširnije: Održane edukativne radionice o zaštiti morskog biodiverziteta u Kotoru

U Podgorici održana promo – edukativna izložba: „Neka plavo ostane plavo“

 

Danas je u Podgorici u prostorijama EU INFO CENTRA, održana promo – edukativna izložba„Neka plavo ostane plavo“. Događajem se uporedo obilježava i Svjetski dan voda, dok je glavni cilj izložbe skretanje pažnje javnosti na značaj očuvanja morskog biodiverziteta, čija postavka na slikovit način prikazuje karakteristike biljnih i životinjskih vrsta koje su od značaja za evropsku zajednicu, kao i antropogene pritiske koji ih ugrožavaju, te daju ideje šta svaki pojedinac može učiniti da se zaštite ove morske vrste koje su od međunarodnog značaja.U uvodnom dijelu prisutnima su se obratili:

- Nataša Kovačević, izvršna direktorica, NVO Green Home,
- Lidija Šćepanović, pomoćnica direktora Agencije za zaštitu životne sredine,
- Donata Von Sigsfeld, program menadžerka za prekograničnu saradnju, Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.


Pozdravljajući prisutne i izražavajući zadovoljstvo zbog organizacije edukativne izložbe: „Neka plavo ostane plavo“, u kojem je Agencija za zaštitu životne sredine partner i aktivan učesnik, Lidija Šćepanović, pomoćnica direktora Agencije je istakla sljedeće:

,,Agencija za zaštitu životne sredine je prepoznala značaj pomenutog projekta, prije svega svjesna izazova i zadataka koji nas čekaju na putu uspostavljanja i identifikacije područja buduće ekološke mreže Natura 2000, shodno Direktivi o staništima i Direktivi o pticama. Imajući na umu da je uspostavljanje efikasnog sistema prikupljanja podataka kroz saradnju sa NVO sektorom pretpostavka uspješnog definisanja Nature 2000, smatramo da će ovaj projekat upravo doprinijeti razvijanju modela i primjera efikasne saradnje, pored doprinosa kroz jačanje kapaciteta za identifikaciju područja i prikupljanje podataka i aktivnosti podizanja svijesti o značaju morskog biodiverziteta odnosno značaju i neophodnosti zaštite morskih staništa i vrsta. Podsjećanja radi, kroz niz inicijativa i projekata i do sada se radilo na identifikaciji morskih područja koje zaslužuju zaštitu u Crnoj Gori, međutim ono što je bio rezultat projekata i konsultativnih procesa jeste i konstatacija da je za funkcionalno uspostavljanje upravljanja područjima neophodno revidovati i dodatno uskladiti postojeći zakonodavni okvir kao i institucionalne nadležnosti, a posebno u domenu kontrole. Takođe, tehničko jačanje kapaciteta institucija je prioritetno u kontekstu mogućnosti upravljanja marinskim zaštićenim područjima. Projekat će u tom kontekstu upravo obezbijediti mogućnost razmjene iskustava predstavnika institucija iz Crne Gore sa kolegama iz Hrvatske koji su prošli kroz slične izazove, što vidimo kao takođe veoma važan benefit. Komponenta jačanja svijesti o značaju zaštite biodiverziteta mora, je jednako značajna jer za uspjeh na putu zaštite biodiverziteta neophodno je učešće i doprinos svih nas pojedinačno. Stoga i današnju izložbu smatram veoma važnom i pozivam građane da je posjete u što većem broju''.

Podsjećamo, današnja izložba se organizuje u okviru projekta: „Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – 4M“, koji je podržan od strane Evropske Unije kroz program: IPA CBC Hrvatska – Crna Gora 2007 – 2013.

 

Analiza meteoroloških uslova tokom janaura 2016. godine na području Pljevalja

Sa aspekta uticaja na stanje životne sredine odnosno na stanje kvaliteta vazduha i koncentracija PM10 čestica, meteorološki uslovi tokom janura 2016. godine na području Pljevalja bili su vrlo specifični, a uprvo ta specifičnost u prvom planu je imala značajan uticaj na stanje kvaliteta vazduha u mikroklimatskoj oblasti na području Pljevalja.

KOMPLETNU ANALIZU MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

Još članaka...

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!