Vijesti

Odluka o izboru kandidata koji/je su predloženi/ne za člana/icu Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za prevođenje rijeke Zete u akomulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano, Opština Nikšić

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (..Sl.list CG", broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu životne sredine donosi

ODLUKU
o izboru kandidata koji/je su predloženi/ne za člana/icu Komisije za ocjenu Elaborata
procjene uticaja na životnu sredinu za prevođenje rijeke Zete u akomulaciju Krupac i
spajanje akumulacija Krupac i Slano, Opština Nikšić.


Za člana/icu Komisije koja će uraditi ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu zaprevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano, Opština Nikšić, izabran je:


1. Aleksandar Perović, predložen od strane NVO "Ekološki pokret OZON";

ORIGINALAN DOKUMENT

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano, Opština Nikšić

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (..Sl.list CG", broj 07/12), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje:


Lista kandidata/kinja
koji/e su predloženi/ne za člana/icu Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na
životnu sredinu za prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija
Krupac i Slano, Opština Nikšić

Na osnovu Javnog poziva neviadinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije koja ce izvršiti ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu , za prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano,Opština Nikšić objavljenog na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine dana 14.11.2016.godine, po isteku roka propisanog Javnim pozivom, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine prispjeli su sljedeci predlozi:

1. Aleksandar Perović, predložen od strane NVO Ekološki pokret "OZON";
2. Jelena Radunović, predložena od strane NVO "Eko centar DELFIN";
3. Marinko Barjaktarović, predložen od strane NVO "Sjeverna zemija-North land";

ORIGINALAN DOKUMENT

Odluka o izboru kandidata koji/je su predlozeni/ne za clana/icu Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na zivotnu sredinu deponije Maljevac-odlaganje nusprodukata sagorijevanje uglja iz TE ,,Pljevlja"

 

Na osnovu clana 13 Uredbe o nacinu i postupku ostvarivanja saradnje organa drzavne uprave i nevladinih organizacija (,,SI.list CG", broj 07/12), direktor Agencije za zastitu
zivotne sredine donosi 

ODLUKU
o izboru kandidata koji/je su predlozeni/ne za clana/icu Komisije za ocjenu Elaborata
procjene uticaja na zivotnu sredinu deponije Maljevac-odlaganje nusprodukata
sagorijevanje uglja iz TE ,,Pljevlja"


Za clana/icu Komisije koja ce uraditi ocjenu Elaborata procjene uticaja na zivotnu sredinu deponije Maljevac-odlaganje nusprodukata sagorijevanje uglja iz TE ,,Pljevlja" izabrana je:

1. Jelena Radunovic, predlozena od strane NVO "Eko centar DELFIN";

ORIGINALAN DOKUMENT

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu deponije Maljevac

 

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Sl.list CG“, broj 07/12), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje


Lista kandidata/kinja
koji/e su predloženi/ne za člana/icu Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu deponije Maljevac-odlaganje nusprodukata sagorijevanja uglja iz TE “Pljevlja”

Na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije koja će izvršiti ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu deponije Maljevac-odlaganje nusprodukata sagorijevanja uglja iz TE “Pljevlja”, objavljenog na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine dana 12.10.2016.godine, po isteku roka propisanog Javnim pozivom, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine prispjeli su sljedeći predlozi:

1. Marinko Barjaktarović, predložen od strane NVO “Sjeverna zemlja-North land”;
2. Milirad Mitrović, predložen od strane NVO Ekološki pokret “OZON”;
3. Jelena Radunović, predložena od strane NVO “Eko centar DELFIN”;
4. Diana Milev Čavor, predložena od strane NVO “Green Home”.

Opširnije: Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu deponije Maljevac

Učešće Agencije na manifestaciji „Dječija nedelja 2016”

 

 

Agencija za zaštitu životne sredine je 8 oktobra ove godine, u šoping centru „Mall of Montenegro” u Podgorici, učestvovala u okviru manifestacije „Dječija nedjelja 2016”, predstavivši se sa „Ozi ozon” igricom.

{AG}djecija-nedelja{/AG}

Opširnije: Učešće Agencije na manifestaciji „Dječija nedelja 2016”

Još članaka...

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!