Vijesti

Akustičko zoniranje u opštinama Crne Gore

 

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl.list CG“ br. 28/11), članom 6 je obavezao lokalne samouprave da sprovode i obezbijede sprovođenje zaštite od buke u životnoj sredini, što uključuje korišćenje mjera zaštite od buke koje sprječavaju nastajanje buke odnosno smanjuju postojeću buku ispod propisanih graničnih vrijednosti nivoa buke.

U skladu sa Zakonom o zaštiti od buke i odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metoda ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl.list CG“ br. 60/11), lokalne samouprave su u zakonskoj obavezi da izvrše akustičko zoniranje svoje teritorije do kraja 2012. godine.

Stoga je Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore zajedno sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma u saradnji sa UNDP Crna Gora organizovala seminar/radionicu koja je održana 3. decembra u hotelu PODGORICA, u Podgorici sa temom akustičko zoniranje na lokalnom nivou u opštinama Crne Gore, sa ciljem da se akustičko zoniranje po opštinama izvrši na što kvalitetniji način.

Opširnije: Akustičko zoniranje u opštinama Crne Gore

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine održali predavanje studentima

Upoznali visokoškolce o nadležnostima i zadacima

Šefovi sektora Agencije za zaštitu životne sredine održali su u srijedu, 28. novembra predavanje studentima Fakulteta za državne i evropske studije. Iscrpnom predavanju šefova sektora Agencije u multimedijalnoj sali Ministarstva održivog razvoja i turizma prisustvovalo je 20-tak visokoškolaca. Šefovi sektora upoznali su studente o nadležnostima i zadacima Agencije za zaštitu životne sredine.

    

Opširnije: Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine održali predavanje studentima

Agencija za zaštitu životne sredine dobila plaketu

  „Zaštiti našu atmosferu za generacije koje dolaze“je ovogodišnji slogan pod kojim se obilježava 16 septembar međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. 

Odlukom Ujedinjenih nacija 1994. god. 16 septembar je proglašen međunarodnim danom zaštite ozonskog omotača s ciljem promovisanja nacionalnih i globalnih napora za očuvanje ozonskog omotača.
Prije četvrt vijeka, jedan od najvećih izazova sa kojim se suočava čovječanstvo-tanjenje ozonskog omotača koji štiti život na Zemlji od štetnih ultravioletnih zraka sa Sunca- doveo je  do onoga što je vjerovatno najbolji primjer globalne saradnje na polju zaštite životne sredine.
Ove godine navršava se 25 godina od usvajanja Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, najuspješnijeg međunarodnog sporazuma koji je postigao univerzalnu ratifikaciju. Danas Protokol broji 197 zemalja članica. Kao takav pokazao je posvećenost ne samo zaštiti ozona, već i šire, globalnoj zaštiti životne sredine. Protokol nije samo uspjeh u ispunjavanju svojih ciljeva, on nudi suštinske pouke i inspiracije u rješavanju drugih globalnih izazova pretvarajući ih u mogućnosti za zajednički napredak.

Opširnije: Agencija za zaštitu životne sredine dobila plaketu

Rezultati mjerenja kvaliteta vazduha u Podgorici (lokacija Nova Varoš)

Srednja dnevna koncentracija PM10 čestica 20. septembra iznosila je 10,15µg/m3, što je ispod nacionalnih propisanih normi.

Prema poslednjim mjerenjima u 8h na mjernom mjestu Nova Varoš izmjerena koncentracija PM10čestica iznosila je 10,20µg/m3.
 

    Rezultati mjerenja do 08h                     

Opširnije: Rezultati mjerenja kvaliteta vazduha u Podgorici (lokacija Nova Varoš)

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!