Vijesti

ODLUKU o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za 3D geofizička istraživanja u podmorju Crne Gore

 

Za člana Komisije koja će uraditi ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za 3D geofizička istraživanja u podmorju Crne Gore, izabran je

1. Marinko Barjaktarović, predložen od strane NVO “Sjeverna Zemlja”

ORIGINALAN DOKUMENT

Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za 3D geofizička istraživanja u podmorju Crne Gore

 

Na osnovu javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije koji će izvršiti ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za 3D geofizička istraživanja u podmorju Crne Gore objavljenog na internet stranici Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine dana 22.09.2017.gopdien, do isteku roka propisanog Javnim pozivom, na adresu Agencije za zaštitu prirode I životne sredine prispjeo je sledeći predlog:

1. Marinko Barjaktarović, predložen od strane NVO “Sjeverna Zemlja”

ORIGINALAN DOKUMENT

26 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom

 

Odlukom Skupštine Crne Gore da donese Deklaraciju o proglašenju Crne Gore za ekološku državu, Crna Gora je stala u red malog broja zemalja koje su, odlukama najviših državnih organa te i kroz najznačajniji pravni akt, Ustav, izrazile svijest i posvećenost prema životnoj sredini.
Crna Gora je postigla određeni nivo spremnosti u oblasti zaštite životne sredine. Ostvaren je dobar napredak u daljem usklađivanju politika i zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Međutim, značajni su napori potrebni u implementaciji i sprovođenju, naročito u sektorima voda, zaštite prirode i upravljanja otpadom. U narednom periodu Crna Gora treba naročito da obrati pažnju na: implementaciju Nacionalne strategije za transponovanje, implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena i Akcionog plana; implementaciju Nacionalne strategije za upravljanje otpadom i nacionalnih planova upravljanja otpadom i sl.

Dostizanje standarda kvaliteta životne sredine podrazumijeva značajne infrastrukturne investicije (postrojenja za snabdijevanje vodom za piće, mreža postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, mreža postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom i opasnim otpadom itd.) i investicije u prilagođavanje i unapređenje industrijskih tehnika i tehnologija. Takođe, proces zahtijeva i ulaganje u administrativne kapacitete na nacionalnom i lokalnom nivou i pravosudne kapacitete koji treba da sprovode i prate primjenu tih propisa.
Rješavanje pitanja životne sredine,i pronalaženje odgovora i rješenja na probleme iz ove oblasti, neizbježno podrazumijeva dugoročan proces, a na žalost, nedostatak finansijskih sredstava glavnu barijeru u ostvarivanju tih ciljeva.
Danas je 11,613% kopnene teritorije Crne Gore pod nacionalnom zaštitom.

U Crnoj Gori postoji Regionalni centar za obradu otpada (deponija i reciklažni centar) u Podgorici dok je u Baru na lokaciji „Možura“ izgrađena deponija za potrebe opština Bar i Ulcinj. Njenom korišćenju su se krajem 2012. godine priključile i opštine Kotor, Budva i Tivat.
Takođe, važno je pomenuti realizaciju Projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“, kojim je definisana sanacija najvećih ekoloških problema u Crnoj Gori tzv. crnih ekoloških tačaka.

Utvrđene su zone kvaliteta vazduha, uspostavljena je državna mreža za njegovo praćenje i omogućeno redovno izvještavanje o ovoj temi prema Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine i domaćoj javnosti u skladu sa standardima EU.
Imajući u vidu obaveze prema budućim generacijama, a polazeći od naučenih lekcija, sopstvenog iskustva i iskustva ključnih međunarodnih aktera koji kroz dijalog na globalnom nivou trasiraju put prema održivom razvoju, kod ocjene stanja i analize crnogorskih nacionalnih resursa primijenjen je pristup koji se oslanja na evropske razvojne politike.
Afirmacija ideje ekološke države treba da počiva na građenju kulture, kao i unapređenju programa vaspitanja i obrazovanja u smislu čuvanja i oplemenjivanja životne sredine.

Takođe, svi činioci društva treba da daju svoj puni doprinos gradnji, afirmaciji i zaživljavanju kulture u kojoj će se poznavati, čuvati i poštovati prirodne i kulturne vrijednosti Crne Gore.

Invitation for Bids (IFB) for ‘’Remediation works in the Shipyard “Bijela”

 

Environmental Protection Agency
Montenegro Industrial Waste Management and Clean-up Project (IWMCP)

Invitation for Bids (IFB)
for
‘’Remediation works in the Shipyard “Bijela”


Loan No. 8428-0 ME
Reference No. MNE-IWMCP-8428-ICB-W-17-1.3.5

This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in Development Business, issue online on March 18, 2015.
Montenegro has received financing from the World Bank toward the cost of the Industrial Waste Management and Clean-up Project (IWMCP). The IWMCP aims to (i) reduce the environmental and public health risks of selected industrial waste disposal sites through investments in environmental control measures and infrastructure for management of industrial waste; and (ii) strengthen institutional capacity to regulate and manage industrial and hazardous waste.

ORIGINAL DOCUMENT

 

 

Još članaka...

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!