Izjava za javnost

 

 

U petak 16.02. 2018.god. u 11 h na mjernom mjestu „Gagovića imanje“ , Pljevlja, u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, čiji je vlasnik Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, izmjerena je koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 u vazduhu koja je iznosila 28,2 µg/m3, da bi se tokom narednih sati naglo povećala, tako da je u 12h iznosila 412µg/m3, a maksimalna koncentracija je izmjerena u 13h i iznosila je 509,2 µg/m3.

Ovako nagle i u kratkom roku izražene oscilacije koncentracija, su najčešće uzrokovane smetnjom u radu mjernog instrumenta, a dodatni razlog za ovu pretpostavku, je to, što je u istom periodu koncentracija PM10 čestica bila veoma niska ( 30,6 µg/m3 (12h) i 32,6 µg/m3 (13h)).

Nakon 13h koncentracija SO2 u vazduhu je pala ispod granične vrijednosti od 350 µg/m3 i iznosila je (290,5 µg/m3 ) i nakon toga nisu registrovana prekoračenja graničnih vrijednosti.
Podsjećamo građane, da je Agencija za zaštitu prirode i životne sredine u kritičnom periodu između 12 h i 13h bila u stalnoj komunikaciji sa Opštinom Pljevlja i Centrom za ekotoksikološka ispitivanja, da u slučaju ukoliko se trend prekoračenja nastavi, preduzmu mjere propisane Kratkoročnim akcionim planom za Opštinu Pljevlja u slučaju prekoračenja ili rizika od prekoračenja praga upozoravanja za sumpor(IV)oksid SO2.

Obzirom, da je koncentracija ostala u granicama dozvoljenih, shodno pomenutom kratkoročnom planu, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je procijenila da nije bilo potrebe za bilo kakvim obaviještavanjem javnosti, jer bi se na taj način izazvalo nepotrebno i neosnovano uznemiravanje građana.

Informacije o kvalitetu vazduha su dostupne na sajtu Agencije (www.epa.org.me/vazduh) kontinuirano 24-časovno u realnom vremenu. Agencija, u skladu sa svojim nadležostima nastavlja da sprovodi monitoring kvaliteta vazduha i o tome redovno izvještava javnost.

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!