Obavještenje -aplikacija vazduh

Zbog instaliranja prateće mjerne opreme na automatskoj stacionarnog stanici u Pljevljima (lokacija "Gagovića imanje") i kratkog prekida u napajanju sa električnom energijom, u toku je stabilizacija rada automatskog analizatora za mjerenje koncentracije PM10 čestica, tako da vrijednosti koje su prikazane na sajtu u narednih do 24 časa ne predstavljaju stvarno izmjerene koncentracije. Poslednja izmjerena vrijednost PM10 čestica 13.12. t.g. u 11h iznosila je 18µg/m3.

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!