IPPC-Odbija se zahtjev Toščelika Nikšić Steel za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja Čeličane, Kovačnice i Energane

 

 

“Na osnovu člana 22, Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

 

 

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je Toščeliku Nikšić Steel, iz Nikšića, donijeto Rješenje broj: UPI-101-1556/1-02-2271/6 od dana 18.10.2017.godine kojim se odbija zahtjev Toščelika Nikšić Steel za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja Čeličane, Kovačnice i Energane.
Odredbe člana 6 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine propisuju da Operater pribavlja integrisanu dozvolu za rad postrojenja od nadležnog organa.

U toku sprovođenja postupka izdavanja integrisane dozvole utvrdjeno je da Toščelik Nikšić Steel nije dostavio dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o sadržini, obliku i načinu popunjavanja zahtjeva za izdavanje integrisane dozvole („Službeni list Crne Gore“ broj 3/08) kao ni članovima 7 i 8 Zakona. Nakon sprovedene procedure, zahtjev je odbijen shodno odredbama člana 9 stav 2 Zakona.
Protiv gore navedenog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i turizma u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izdavanju rješenja, a preko ovog organa.”

Original dokument

 

 

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!