26 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom

 

Odlukom Skupštine Crne Gore da donese Deklaraciju o proglašenju Crne Gore za ekološku državu, Crna Gora je stala u red malog broja zemalja koje su, odlukama najviših državnih organa te i kroz najznačajniji pravni akt, Ustav, izrazile svijest i posvećenost prema životnoj sredini.
Crna Gora je postigla određeni nivo spremnosti u oblasti zaštite životne sredine. Ostvaren je dobar napredak u daljem usklađivanju politika i zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Međutim, značajni su napori potrebni u implementaciji i sprovođenju, naročito u sektorima voda, zaštite prirode i upravljanja otpadom. U narednom periodu Crna Gora treba naročito da obrati pažnju na: implementaciju Nacionalne strategije za transponovanje, implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena i Akcionog plana; implementaciju Nacionalne strategije za upravljanje otpadom i nacionalnih planova upravljanja otpadom i sl.

Dostizanje standarda kvaliteta životne sredine podrazumijeva značajne infrastrukturne investicije (postrojenja za snabdijevanje vodom za piće, mreža postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, mreža postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom i opasnim otpadom itd.) i investicije u prilagođavanje i unapređenje industrijskih tehnika i tehnologija. Takođe, proces zahtijeva i ulaganje u administrativne kapacitete na nacionalnom i lokalnom nivou i pravosudne kapacitete koji treba da sprovode i prate primjenu tih propisa.
Rješavanje pitanja životne sredine,i pronalaženje odgovora i rješenja na probleme iz ove oblasti, neizbježno podrazumijeva dugoročan proces, a na žalost, nedostatak finansijskih sredstava glavnu barijeru u ostvarivanju tih ciljeva.
Danas je 11,613% kopnene teritorije Crne Gore pod nacionalnom zaštitom.

U Crnoj Gori postoji Regionalni centar za obradu otpada (deponija i reciklažni centar) u Podgorici dok je u Baru na lokaciji „Možura“ izgrađena deponija za potrebe opština Bar i Ulcinj. Njenom korišćenju su se krajem 2012. godine priključile i opštine Kotor, Budva i Tivat.
Takođe, važno je pomenuti realizaciju Projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“, kojim je definisana sanacija najvećih ekoloških problema u Crnoj Gori tzv. crnih ekoloških tačaka.

Utvrđene su zone kvaliteta vazduha, uspostavljena je državna mreža za njegovo praćenje i omogućeno redovno izvještavanje o ovoj temi prema Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine i domaćoj javnosti u skladu sa standardima EU.
Imajući u vidu obaveze prema budućim generacijama, a polazeći od naučenih lekcija, sopstvenog iskustva i iskustva ključnih međunarodnih aktera koji kroz dijalog na globalnom nivou trasiraju put prema održivom razvoju, kod ocjene stanja i analize crnogorskih nacionalnih resursa primijenjen je pristup koji se oslanja na evropske razvojne politike.
Afirmacija ideje ekološke države treba da počiva na građenju kulture, kao i unapređenju programa vaspitanja i obrazovanja u smislu čuvanja i oplemenjivanja životne sredine.

Takođe, svi činioci društva treba da daju svoj puni doprinos gradnji, afirmaciji i zaživljavanju kulture u kojoj će se poznavati, čuvati i poštovati prirodne i kulturne vrijednosti Crne Gore.

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!