U organizaciji implementacine jedinice Projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje”, koji realizuje Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, u sali za sastanke Jadranskog Brodogradilišta u Bijeloj, 16.08.2017. godine, održana je javna ras

 

 

U organizaciji implementacine jedinice Projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje”, koji realizuje Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, u sali za sastanke Jadranskog Brodogradilišta u Bijeloj, 16.08.2017. godine, održana je javna rasprava o dopunjenom Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu i društvo (ESIA) i Plana upravljanja zaštitom životne sredine (EMP) u odnosu na remedijaciju tla Jadranskog Brodogradilišta Bijela.
Javna rasprava izazvala je pažnju građana Bijele, NVO sektora, kao i kompanija zainteresovanih za izvođenje radova na remedijaciji pomenute lokacije.
Na javnoj raspravi, osim zainteresovane javnosti prisustvovala je Almina Bučan, menadžerka projekta, kao i predstavnici obrađivača Elaborata Ana Mišurović i Milan Maraš.
Prema ocjeni prisutnih, uspješna realizacija projekta remedijacije kojim će biti riješeno dugogodišnje pitanje otpada sa lokacije Brodogradilišta Bijela, imaće nemjerljiv značaj, ne samo za građana Bijele i Herceg Novog, koje ovaj problem direktno pogađa, već i za cijelu državu.

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!