Drugi sastanak Regionalne mreže za upravljanje informacijama i izvještavanje o biodiverzitetu

 

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore učestvovali su na Drugom sastanaku Regionalne mreže za upravljanje informacijama i izvještavanje o biodiverzitetu (BIMR) koji je održan od 25. do 26. aprila u Banja Luci. Sastanak je organizovala njemačka razvojna organizacija Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), u ime Njemačke vlade, a u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

IMG_20170426_101509.jpg18055749_1893012490973390_1851405044692430467_o.jpg18058216_1893012560973383_6265066419483850043_n.jpg2017-04-25 16.36.56.jpg2017-04-25 09.08.27.jpg

Fokus sastanka članova regionalne BIMR mreže, koji su ujedno bili predstavnici/ce ministarstava i agencija iz jugoistočne Evrope (JIE) odgovornih za zaštitu životne sredine i prirode, je na pregledu i odobravanju ključnih zaključaka proizašlih iz Nacionalnih i Regionalnih istraživanja. Ista se odnose na politički, pravni i institucionalni okvir partnerskih zemalja JIE, trenutnu situaciju relevantnih aktera, te uspostavljanje funkcionalnog informacijonog sistema za biodiverzitet. Ovo je prvi korak u pružanju podrške regionalnim akterima, bitnim za sektor biodiverziteta, u cilju poboljšanja institucionalnih procesa važnih za efikasno i efektivno upravljanje informacijama i izvještavanje o biodiverzitetu.

Ovaj sastanak predstavlja bitnu platformu za dijalog o narednim zajedničkim koracima i BIMR Regionalnim Smjernicama o realizaciji aktivnosti koje su relevantne za uspostavljanje funkcionalnog informacijonog sistema o biodiverzitetu u partnerskim zemljama JIE, a koji bi bio u skladu sa EU zahtjevima i zahtjevima UN Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD).
Drugi dan sastanka bio je posvećen posjeti Nacionalnog parka Kozara gdje su učesnici imali priliku da međusobno razmijene iskustva i znanja.

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!