Odluka o izboru kandidata koji/je su predloženi/ne za člana/icu Komisije za izradu kratkoročnog akcionog plana za teritoriju Opštine Pljevija

 

 

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (..SI.list CG", broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu životne sredine donosi

ODLUKU
o izboru kandidata koji/je su predloženi/ne za člana/icu Komisije za izradu
kratkoročnog akcionog plana za teritoriju Opštine Pljevija


Za člana/icu Komisije za izradu kratkoročnog akcionog plana za teritoriju Opštine Pljevija izabrani su:

1. Milorad Mitrović, predložen od strane NVO EKOLOŠKI POKRET "OZON",
2. Diana Milev Čavor predložena od strane NVO "GREEN HOME"

ORIGINALAN DOKUMENT

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!