Odluka o izboru kandidata koji/je su predloženi/ne za člana/icu Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za prevođenje rijeke Zete u akomulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano, Opština Nikšić

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (..Sl.list CG", broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu životne sredine donosi

ODLUKU
o izboru kandidata koji/je su predloženi/ne za člana/icu Komisije za ocjenu Elaborata
procjene uticaja na životnu sredinu za prevođenje rijeke Zete u akomulaciju Krupac i
spajanje akumulacija Krupac i Slano, Opština Nikšić.


Za člana/icu Komisije koja će uraditi ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu zaprevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano, Opština Nikšić, izabran je:


1. Aleksandar Perović, predložen od strane NVO "Ekološki pokret OZON";

ORIGINALAN DOKUMENT

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!