Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano, Opština Nikšić

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (..Sl.list CG", broj 07/12), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje:


Lista kandidata/kinja
koji/e su predloženi/ne za člana/icu Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na
životnu sredinu za prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija
Krupac i Slano, Opština Nikšić

Na osnovu Javnog poziva neviadinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije koja ce izvršiti ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu , za prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano,Opština Nikšić objavljenog na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine dana 14.11.2016.godine, po isteku roka propisanog Javnim pozivom, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine prispjeli su sljedeci predlozi:

1. Aleksandar Perović, predložen od strane NVO Ekološki pokret "OZON";
2. Jelena Radunović, predložena od strane NVO "Eko centar DELFIN";
3. Marinko Barjaktarović, predložen od strane NVO "Sjeverna zemija-North land";

ORIGINALAN DOKUMENT

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!