Odluka o izboru kandidata koji/je su predlozeni/ne za clana/icu Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na zivotnu sredinu deponije Maljevac-odlaganje nusprodukata sagorijevanje uglja iz TE ,,Pljevlja"

 

Na osnovu clana 13 Uredbe o nacinu i postupku ostvarivanja saradnje organa drzavne uprave i nevladinih organizacija (,,SI.list CG", broj 07/12), direktor Agencije za zastitu
zivotne sredine donosi 

ODLUKU
o izboru kandidata koji/je su predlozeni/ne za clana/icu Komisije za ocjenu Elaborata
procjene uticaja na zivotnu sredinu deponije Maljevac-odlaganje nusprodukata
sagorijevanje uglja iz TE ,,Pljevlja"


Za clana/icu Komisije koja ce uraditi ocjenu Elaborata procjene uticaja na zivotnu sredinu deponije Maljevac-odlaganje nusprodukata sagorijevanje uglja iz TE ,,Pljevlja" izabrana je:

1. Jelena Radunovic, predlozena od strane NVO "Eko centar DELFIN";

ORIGINALAN DOKUMENT

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!