Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu deponije Maljevac

 

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Sl.list CG“, broj 07/12), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje


Lista kandidata/kinja
koji/e su predloženi/ne za člana/icu Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu deponije Maljevac-odlaganje nusprodukata sagorijevanja uglja iz TE “Pljevlja”

Na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije koja će izvršiti ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu deponije Maljevac-odlaganje nusprodukata sagorijevanja uglja iz TE “Pljevlja”, objavljenog na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine dana 12.10.2016.godine, po isteku roka propisanog Javnim pozivom, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine prispjeli su sljedeći predlozi:

1. Marinko Barjaktarović, predložen od strane NVO “Sjeverna zemlja-North land”;
2. Milirad Mitrović, predložen od strane NVO Ekološki pokret “OZON”;
3. Jelena Radunović, predložena od strane NVO “Eko centar DELFIN”;
4. Diana Milev Čavor, predložena od strane NVO “Green Home”.

Svi dostavljeni Predlozi su blagovremeni i uz svu potrebnu dokumentaciju.
U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, broj 07/12), Agencija za zaštitu životne sredine , će u roku od pet dana od dana objavljivanja ove Liste, donijeti odluku o izboru kandidata/kinje.

Lista kandidata/kinja

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!