Vijesti

Odluka o izboru kandidata koji/je su predloženi/ne za člana/icu Komisije za izradu kratkoročnog akcionog plana za teritoriju Opštine Pljevija

 

 

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (..SI.list CG", broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu životne sredine donosi

ODLUKU
o izboru kandidata koji/je su predloženi/ne za člana/icu Komisije za izradu
kratkoročnog akcionog plana za teritoriju Opštine Pljevija


Za člana/icu Komisije za izradu kratkoročnog akcionog plana za teritoriju Opštine Pljevija izabrani su:

1. Milorad Mitrović, predložen od strane NVO EKOLOŠKI POKRET "OZON",
2. Diana Milev Čavor predložena od strane NVO "GREEN HOME"

ORIGINALAN DOKUMENT

 

Međunarodni tender za izbor izvođača radova na remedijacji tla lokacije Jadranskog Brdogradilišta Bijela

 

Agencija za zaštitu životne sredine raspisuje Međunarodni tender za izbor izvođača radova na remedijacji tla lokacije Jadranskog Brdogradilišta Bijela, u okviru Projekta "Upravljanje industrijskim otpadom i čiščenje".

Tender će biti otvoren do 31.Marta, 2017. godine, do 12:00h po lokalnom vremenu.

SPN IFB MNE-IWMCP-8428-ICB-W-17-1 3 5 BIJELA SHIPYARD WORKS

 

Lista kandidata/kinja koji/esupredloženi/ne za člana/icu Komisije za izradu kratkoročnog akcionog plana za teritoriju Opštine Pljevlja

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Sl.list CG“, broj 07/12), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje:

Lista kandidata/kinja
koji/esupredloženi/ne za člana/icu Komisije za izradu kratkoročnog akcionog plana za teritoriju Opštine Pljevlja

Na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za izradu kratkoročnog akcionog
plana za teritoriju Opštine Pljevlja, objavljenog na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine dana 31.01.2017.godine, po isteku roka propisanog Javnim pozivom, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine prispjeli su sljedeći predlozi:

1. Milorad Mitrović, predložen od strane NVO Ekološki pokret “OZON”;
2. Diana Milev Čavor, predložena od strane NVO “GREEN HOME”;

Svi dostavljeni Predlozi su blagovremeni i uz svu potrebnu dokumentaciju.
U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, broj 07/12), Agencija za zaštitu životne sredine, će u roku od pet dana od dana objavljivanja ove Liste, donijeti odluku o izboru kandidata/kinje.

ORIGINALAN DOKUMENT

Saopštenje za medije

 

Zbog trenutne, aktuelne situacije vezane za kvalitet vazduha na teritoriji opštine Pljevlja, danas, 30 januara 2017.god., sa početkom u 14:00 h održaće se Press konferencija na kojoj će Vam se obratiti gdin Ervin Spahić, direktor Agencije za zaštitu životne sredine.

Podsjećamo, da su juče, u popodnevnim časovima, dana 29.01.2017. godine, izmjerene veoma visoke koncentracije zagađujućih materija u vazduhu na mjernom mjestu u urbanoj zoni Pljevalja.Koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 u 16h, 18h i 19h bila je iznad granice upozorenja koja iznosi 500µg/m3. Najveća koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 izmjerena je u 16h i iznosila je 558,8 µg/m3. U dužem vremenskom periodu izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM10 čestica u vazduhu, što dodatno utiče na veoma loš kvalitet vazduha u urbanoj zoni Pljevalja.

Press konferencija održaće se u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine (kabinet direktora, I sprat, ulaz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, IV Proleterske 19).

Saopštenje mjerna stanica Pljevlja

 

U večernjim satima veza sa mjernom stanicom za praćenje kvaliteta vazduha u Pljevljima je bila u prekidu. Jutros je opet, nakon izlaska na teren predstavnika CETI-ja i restartovanja datalogera uspostavljena veza sa mjernom stanicom, ali čekamo intervenciju IT eksperta iz Zagreba da se rezultati povežu i sa web stranicom Agencije.

Napominjemo, da su tokom noći svi mjerni instrumenti u stanici bili u funkciji.
Koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 je tokom noći bila ispod praga upozorenja. U 07h 30.01.2017. godine izmjerena koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 iznosila je 65.9µg/m3.

Još članaka...

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!