"Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na AD Marina Bar (sust-marina)"

Agencija za zaštitu životne sredine aktivan je partner Fakultetu za pomorstvo, Univerzitet Crne Gore iz Kotora zajedno sa AD Marinom Bar i Pomorskim fakultetom Univerziteta u Pireju u realizaciji SUST-MARINA projekata koji podrazumijeva promociju, razvoj i primjenu koncepta koji omogućava uspješno planiranje i upravljanje održivim marinama i lukama nautičkog turizma. Crna Gora kao turistička destinacija opredijeljena je za primjenu koncepta održivog razvoja i valorizaciju prirodnih, turističkih i transportnih potencijala. Razvijeni standardi zaštite životne sredine zahtijevaju nivo održivosti sistema, tako da njihova promocija, primjena i razvoj pružaju mogućnosti za stvaranje dodatnih vrijednosti u neposrednom okruženju.

Projekat se zasniva se na realizaciji osnovnih definisanih ciljeva koji podrazumijevaju: predlog mjera za unapređenje postojećih kapaciteta; primjenu novih tehnologija u marinama i lukama nautičkog turizma; definisanje koncepta održivog razvoja sa posebnim naglaskom na zadovoljenje nacionalnih i međunarodnih ekoloških standarda, izgradnju naučnoistraživačke osnove i edukativnih sadržaja, implementaciju koncepta održivog razvoja u AD Marini Bar; promociju koncepta održivog razvoja u Crnoj Gori s aspekta razvoja marina i luka nautičkog turizma, rekreacije, sporta i psiho-intelektualnih zadovoljenja građana kroz univerzalne i održive standarde razvoja prirodne sredine. Prema tome, primjena ISO standarda (standarda upravljanja sistemom kvaliteta 9001 i upravljanja zaštitom životne sredine 14001), zadovoljenje kriterijuma za dobijanje Plave zastavice i Zlatnog sidra predstavljaju prioritetne aktivnosti kojima se definiše koncept održivog razvoja u marinama i lukama nautičkog turizma. U realizaciji projekta, biće primijenjene i nove tehnike koje obuhvataju: sprječavanje zagađenja vode isticanjem goriva/ulja sa plovila, skupljanje otpadnih voda sa plovila, snabdijevanje plovila električnom energijom, mjerenje buke, upotreba biorazgradivih deterdženata za pranje plovila, istraživanje emisije gasova štetnih materija sa plovila, korišćenje alternativnih izvora energije.

SUSMARINA projekat se realizje kroz 12 radnih paketa: Utvrđivanje projektnih zadataka na međunarodnoj osnovi, Definisanje plana istraživanja za Marinu; Razvoj politike zaštite životne sredine i sistema upravljanja životnom sredinom za Marinu; Primjenu programa Plave Zastave u Marini; Strateški razvojni plan za ISO standarde u Marini; Uspostavljanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u Marini, Primjenu novih tehnika u operativnim procesima Marine, Održivost sistema Marine kroz procjenu životnog ciklusa opreme sa nultom emisijom koja će se koristiti u Marini; Unapređenje sistema sigurnosti i bezbjednosti u Marini; Sertifikaciju Marine u odnosu na ISO standarde; Promocija Plave Zastave i Gold Anchor Scheme za Marinu; Prijedlog rješenja rasporeda opreme i prostora u Marini. Promocijom i primjenom navedenog, omogućiće se valorizacija i proširenje postojećih kapaciteta, unapređenje komercijalnih servisa, omogućavanje realizacije nautičkih, sportskih i rekreativnih aktivnosti, povećanje konkurentne sposobnosti, stvaranje uslova za ostvarivanje dodatnih vrijednosti, dolazak i boravak većeg broja turista, proširenje turističko-nautičkih sadržaja, promocija održivog razvoja, postojećih prirodnih sadržaja i izgrađenih turističkih, transportnih, sportskih i rekreativnih kapaciteta u neposrednom okruženju.


Implementacija standard održivosti kao vida preventivnog djelovanja na polju životne sredine sa aspekta rada Agencije za zaštitu životne sredine predstavlja pozitivan primjer privrednim subjektima kako na pravi način mogu primijeniti principe održivosti i zaštite životne sredine a ujedno i ostvariti benefite za sopstvenu društvenu odgovornost i poslovanje. Stoga Agencija za zaštitu životne sredine odlučila se da pruži stručnu podršku u realizaciji i promociji projektnih aktivnosti.

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!