Aktivnosti

Obavještenje za operatere SEVESO postrojenja

 

 

Na osnovu članova 39, 40 i 41 Zakona o životnoj sredini („Službeni list Crne Gore, broj 52/16“) Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je Pravilnik o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika Seveso postrojenja („Službeni list Crne Gore, broj 63/16“) i Pravilnik o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa („Službeni list Crne Gore, broj 67/16“).

Pravilnikom o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika Seveso postrojenja propisuje se količina opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika Seveso postrojenja. 

Pravilnikom o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa propisuje se bliži sadržaj plana prevencije udesa i obavještenja o Seveso postrojenju, sadržaj i metodologija izrade izvještaja o bezbjednosti i plana zaštite od udesa.

 

Održana konferencija u cilju bližeg informisanja javnosti o kvalitetu vazduha u realnom vremenu

Održana konferencija u cilju bližeg informisanja javnosti o kvalitetu vazduha u realnom vremenu

 

Danas, 22.12.2016.god. sa početkom u 10:00 časova u Multimedijalnoj sali Ministarstva održivog razvoja održana je press konferencija Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore u cilju bližeg informisanja javnosti o kvalitetu vazduha u realnom vremenu, tj. boljeg razumijevanja izmjerenih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu.

Radi boljeg razumjevanja pomenutih podataka, Agencija za zaštitu životne sredine je unaprijedila web stranicu, i ova aplikacija je predstavljena na Press konferenciji, na kojoj su se prisutnima obratili:

- Gdin Ervin Spahić, direktor, Agencija za zaštitu životne sredine
- Dr Boban Mugoša, direktor, Institut za javno zdravlje
- Gđa Lidija Šćepanović,pomoćnica direktora, Agencija za zaštitu životne sredine
- Mr Gordana Đukanović, samostalna savjetnica za kvalitet vazduha, Agencija za zaštitu životne sredine.

{AG}Press-vazduh{/AG}

Opširnije: Održana konferencija u cilju bližeg informisanja javnosti o kvalitetu vazduha u realnom vremenu

Obavještenje o podacima monitoringa alergenog polena

 

 

Na osnovu monitoring polena u toku prethodne godine zaključeno je da u periodu decembar – februar nema polinacije, tako da je sezona mjerenja alergenog polena, za klimatske uslove naše zemlje, završena 11.decembra 2016. godine.


Stanice iz Nacionalne mreže za monitoring polena: Podgorica. Nikšić i Mojkovac nastaviće sa radom krajem januara ili početkom februara 2017. godine, u zavisnosti od vremenskih uslova koji diktiraju početak polinacije.

Koncentracije polena u vazduhu možete pratiti na LINKU

 

Nova lokacija za automatsku stacionarnu stanicu za praćenje kvaliteta vazduha u Pljevljima

 

Od 05.decembra 2016. godine automatska stacionarna stanica za praćenje kvaliteta vazduha u urbanoj zoni Pljevalja nalazi se na lokaciji Gagovića imanje.

Nakon usvajanja Informacije o zagađenosti vazduha u Pljevljima, uzrocima i uticajima zagađenja i planiranim i sprovedenim mjerama za smanjenje zagađenja, Vlada Crne Gore je zadužila Agenciju za zaštitu životne sredine da u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Opštinom Pljevlja, izvrši reviziju državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, tako da reprezentativno izabrane lokacije prikazuju objektivno stanje kvaliteta vazduha u Opštini Pljevlja.

Na osnovu člana 55 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG", br. 5/12, 25/12 i 61/12), Zaključka Vlade Crne Gore broj:08-942 od 21.04.2016. godine, na osnovu Odluke Agencije za zaštitu životne sredine broj:05-UPI-1352/2 od 20.07.2016.
godine, direktor Agencije za zaštitu životne sredine donio je Rješenje o obrazovanju Komisije koja će uraditi analizu u vezi sa lokacijom automatske stanice za praćenje kvaliteta vazduha u Pljevljima.

Izvještaj o radu komisije

Održane edukativne radionice i izložba “ Neka plavo ostane plavo”

 

NVO Green Home je sa Agencijom za zaštitu životne sredine, danas u Tivtu organizovala edukativne radionice za učenike četiri odjeljenja četvrtog razreda Osnovne škole „Drago Milović“ u Tivtu. Radionice pod nazivom „Neka plavo ostane plavo“ imaju za cilj podizanje svijesti djece školskog uzrasta o značaju očuvanja biljnog i životinjskog svijeta podmorja, te ljudskim aktivnostima koje ugrožavaju morski svijet. Učenicima su tokom radionica podijeljene bojanke koje na zanimljiv i ilustrativan način prikazuju najinteresantnije stanovnike podmorja te daju ideje šta svaki pojedinac može učiniti da se oni zaštite.

Opširnije: Održane edukativne radionice i izložba “ Neka plavo ostane plavo”

Još članaka...

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!