Aktivnosti

Nagradni foto konkurs Evropske Agencije za životnu sredinu (EEA) „Šta ti znači priroda?“

 

Evropska agencija za životnu sredinu raspisala je foto konkurs „Šta ti znači priroda?“ koji je otvoren do 15. Avgusta 2016. godine. Fotografije se mogu slati po tematskim cjelinama:

1. Priroda obezbjeđuje,

2. Priroda štiti i

3. Priroda inspiriše


Nagrade su novčane u iznostu po 1000 € za pobjednika u svakoj od kategorija i po 500 € za najbolju fotografiju po izboru javnosti i za omladinu
Uslov za učešće je navršenih 18 godina života i više, kao i autorska prava nad fotografijama koje se dostave Evropskoj Agenciji za životnu sredinu. Više informacija o uslovima učešća na foto konkursu možete naći na linku http://www.eea.europa.eu/highlights/what-does-nature-mean-to


Agencija za zaštitu životne sredine vas poziva da se aktivno uključite sa kreativnim idejama!

 

Obilježen Svjetski dan voda

 

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta. Proslava ovog praznika određena je usvanjanjem rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u decembru 1992 godine. 

Ovom skupštinom utvrđene su smjernice na kojima cijelo čovječanstvo treba raditi i ustrajati kako bi se sačuvala i omogućila voda za potrebe rastućeg svjetskog stanovništva, a i kako bi se na održiv način upravljalo vodama za buduće naraštaje, te proširiti istraživanja u smislu količine i kvaliteta novih izvora vode, te sprječiti njeno nepotrebno korištenje i degradiranje.

{AG}Dan-voda{/AG}

Opširnije: Obilježen Svjetski dan voda

Saopštenje za javnost

 

Učešće predstavnika Agencije na okruglom stolu o zaštiti i unaprjeđenju specijalnog rezervata Tivatska Solila

Povodom obilježavanja 2. februara - Međunarodnog dana vlažnih staništa, juče je u Tivtu u organizaciji opštine Tivat i JP “Morsko dobro” , održan okrugli sto ,,o zaštiti i unaprjeđenju specijalnog rezervata Tivatska Solila’’.

Okrugli sto imao je za cilj promociju i zaštitu posebnog (specijalnog) florističko-faunističkog rezervata prirode Tivatska solila, kao i očuvanja vlažnih staništa uopšte, vodeći se ovogodišnjom temom Ramsar sekretarijata “Vlažna staništa za smanjenje rizika i nepogoda”.
Pored predstavnika organizatora, prezentaciju na pomenutom događaju, pod nazivom: ,,Ekološke potrebe tivatskih solila-stanje ornitofaune na području’’ održao je i zaposleni u Agenciji za zaštutu životne sredine, Darko Saveljić, ornitolog.

{AG}Tivatska-solila{/AG}

Opširnije: Saopštenje za javnost

12. Sastanak Komiteta za ocjenu usaglašenosti zemalja potpisnica Barselonske Konvencije sa odredbama Konvencije i pratećih protokola

 

12. Sastanak Komiteta za ocjenu usaglašenosti zemalja potpisnica Barselonske Konvencije sa odredbama Konvencije i pratećih protokola održan je u Atini od 24.-26.01.2016. godine sa ciljem razmatranja dostavljenih izvještaja zemalja potpisnica Barselonske Konvencije i pratećih protokola sa odredbama Konvencije i pratećih protokola kao i daljeg planiranja rada Komiteta za naredni period odnosno prestojeci bijenijum 2018.-2019. godina.

Opširnije: 12. Sastanak Komiteta za ocjenu usaglašenosti zemalja potpisnica Barselonske Konvencije sa odredbama Konvencije i pratećih protokola

Obilježen Svjetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

 

 Povodom Svjetskog dana obrazovanja o zaštiti životne, zaposleni u Agenciji za zaštitu životne sredine, održali su danas, ekološke časove u tri osnovne škole u Podgorici i to: OŠ ,, Niko Maraš” u Bijelom Polju, OŠ ,,Vlado Milić” u Donjoj Gorici i OŠ ,, Milorad Musa Burzan”. Tim povodom, prezentaciju ma temu: ,,Zagađenje mora sa plovnih objekata’’ održao je mr Aleksandar Božović, prezentaciju na temu: ,,Održivi razvoj zaštićenih područja’’, održao je mr Vasilije Bušković, dok je prezentaciju na temu: ,,Ptice u Crnoj Gori i njihova najznačajnija staništa’’ održati Darko Saveljić, ornitolog.

 {AG}Svjetski-dan-obrazovanja{/AG}

 

Za vrijeme trajanja prezentacija djeca su bila veoma aktivna i zainteresovana za teme o kojima je bilo riječi. Nakon održanih prezentacija djeci je od strane predstavnika Agencije za zaštitu životne sredine, uručen promotivni materijal Agencije, a sa upravama pomenutih škola dogovoreni su budući oblici saradnje.

Podsjećamo, u švedskom gradu Stokholmu 1972. Godine, održana je Konferencija Ujedinjenih nacija o čovjekovoj okolini na kojoj je usvojena Deklaracija kojom se naglašava potreba obrazovanja o zaštiti životne sredine, to jest potreba stvaranja zajedničkih principa i kriterijuma koji će biti ponuđeni cijelom čovječanstvu kao inspiracija i smjernica za očuvanje i unaprjeđenje životne sredine.

Obrazovanje o zaštiti životne sredine je dinamičan proces koji ima za cilj da probudi u ljudima svijest o ekološkim problemima i to kako na globalnom planu tako i u lokalnoj zajednici, odnosno, u okruženju u kojem ljudi neposredno žive.

Znanje o tome na koji način funkcioniše naš ekosistem, kako svaki pojedinac može doprinijeti održivom razvoju i kako da se suočimo sa nadolazećim klimatskim promjenama da bismo sačuvali našu planetu postalo je dio obrazovanog programa, koji djeca uče od najmlađih dana.
Pomenut ekološki datum u svijetu se obilježava raznim edukativnim aktivnostima, seminarima i radionicama ukazujući na koji način svi zajedno možemo da utičemo na manju zagađenost, ujedno i veću brigu o našem životnom staništu zvanom Planeta Zemlja.

Agencija za zaštitu životne sredine, od svog osnivanja poseban akcenat stavlja na ekološko obrazovanje i podizanje ekološke svijesti naših građana, nastojeći da ekološku problematiku približi svim građanima, učečćem na brojnim sastancima, okruglim stolovima i radionicama te obilježavanjem svih važnijih ekoloških datuma.

 

Još članaka...

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!