Aktivnosti

Request for Expressions of Interest for Environmental and Waste Management Specialist (part time)

 

Environmental Protection Agency Montenegro Industrial Waste Management and Clean-up Project (IWMCP)

Request for Expressions of Interest
for
Environmental and Waste Management Specialist
(part time)

 

Consulting Services: Individual Consultant
Loan No. 8428-0 ME
Reference No. MNE-IWMCP-8428-CS-IC-17-3.3.4

ORIGINAL DOCUMENT

Reagovanje Ministarstva održivog razvoja i turizma i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine u vezi sa otvorenim pismom turistkinje gospođe Sanje Maignal dostavljenog medijima

 

 Povodom otvorenog pisma turistkinje gospođe Sanje Maignal upućenog crnogorskoj javnosti, u kojem se pored ostalog pominje i Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, i navodi: „da zvaničnih podataka o stanju zagađenosti vazduha u Tivtu nema, jer je mjerna stanica za kontrolu kvaliteta vazduha koju je u tom gradu instalirala Agencija, već godinama van funkcije, da se na sajtu Agencije, posljednji podaci o rezultatima dobijenim u toj mjernoj stanici odnose na 2013. godinu, a nadležni do sada nijesu učinili ništa da neispravnu opremu ponovo osposobe i stave u funkciju”, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, u cilju objektivnog informisanja javnosti, saopštavaju sljedeće:

Podaci o kvalitetu vazduha nalaze se na veb-portalu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, gdje se klikom na baneru Državna mreža za praćenje kvaliteta vazduha, u rubrici Izvještaji, isti mogu i preuzeti, počev od 2013. godine.
U Tivtu se kontinuirano od 2012. godine prati koncentracija PM 2,5 čestica u vazduhu - standardnom referentnom metodom koja je definisana zakonskim propisima. Ovi podaci se redovno objavljuju u okviru mjesečnih izvještaja o kvalitetu vazduha, dinamikom koja je takođe regulisana zakonskim propisima. Zbog kvara analizatora za praćenje koncentracija azotnih oksida u realnom vremenu, nijesu dostupni podaci o koncentraciji ovog polutanta sa mjernog mjesta u Tivtu.
Koristimo priliku da ovim putem informišemo javnost, da je nakon gotovo petogodišnje procedure, ovih dana započeta realizacija projekta vrijednosti od 1,1 milion eura, koji finansira Evropska komisija u okviru IPA programa. Ovim projektom izvršiće se revizija postojeće državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha i nabaviti nedostajuća mjerna oprema, proširiti postojeća mreža za još dva mjerna mjesta, i na taj način značajno unaprijediti kvalitet i kvantitet podataka.
Na samom kraju podsjećamo javnost da je lokalnim samoupravama data zakonska mogućnost, da ne samo u vanrednim nego i u redovnim situacijama mogu vršiti lokalni monitoring kvaliteta vazduha, što je u ovom slučaju preporuka Agencije za zaštitu prirode i životne sredine opštini Tivat.

ORIGINALAN DOKUMENT

Javna rasprava - Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i društvo (ESIA) i Plan upravljanja zaštitom životne sredine (EMP) za projekat remedijacije grita i kontaminiranog zemljišta sa lokacije Jadranskog Brodogradilišta “Bijela”

Saglasno operativnoj politici Svjetske banke (OP 4.01)

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine poziva na

JAVNU RASPRAVU

javnost, institucije i organizacije zainteresovane za

azurirani Java


Uvid u predmetni dokument može se izvršiti:

- u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, ulica IV Proleterske 19, Podgorica, II sprat, kancelarija broj 215, svakog radnog dana od 8 do 11 časova, počev od 09.08.2017. godine;
- na internet stranici Projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i ćišćenje” www.rio.org.me počev od 09.08.2017.godine.

Primjedbe i mišljenja u vezi sa ažuriranim Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu i društvo (ESIA) i Planom upravljanja zaštitom životne sredine (EMP) se podnose u pisanoj formi i dostavljaju na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Jedinici za upravljanje projektom, IV Proleterske 19, Podgorica. Primjedbe se mogu dostaviti i elektronskim putem na adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rok za uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja je 15.08.2017. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu biće održana u Sali za sastanke Jadranskog Brodogradilišta “Bijela”, 16.08.2017. godine, sa početkom u 11 časova.

Održana ekološka akcija na Ivanovim koritima povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine

 

Povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine, danas je na Cetinju održana ekološka akcija na Ivanovim koritima, i to akcija čišćenja lokacija kod odmarališta i Avanturističkog parka. Takođe, prostor oko Ivanovih korita oplemenjen je sa 100 sadnica javora i crnog bora.

Akciju su realizovati Agencija za zaštitu prirode i životne sredine u saradnji sa Prijestonicom Cetinje i Nacionalnim parkom ,,Lovćen’’.
Pored zaposlenih u Agenciji, predstavnika Prijestonice Cetinje i NP ,,Lovćen’’, u pomenutoj akciji su učestvovali i predstavnici NVO i zainteresovani građani.

{AG}Ivanova-Korita{/AG}

Opširnije: Održana ekološka akcija na Ivanovim koritima povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine

Predstavljanje projekta „Uspostavljanje web portala nacionalno zaštićenih područja prirode u Crnoj Gori“

 

Povodom realizacije aktivnosti u sklopu projekta „Jačanje planiranja sistema zaštite prirode u Jugo Istočnoj Evropi“, danas, 25.maja 2017.god., u multimedijalnoj sali Ministarstva održivog razvoja i turizma (Adresa: IV Proleterske brigade 19) održana je prezentacija organizovana u cilju predstavljanja projekta „Uspostavljanje web portala nacionalno zaštićenih područja prirode u Crnoj Gori“.

Tokom prezentacije prisutnima su se obratili:

Govor dobrodošlice

-Gospodin Ervin Spahić, direktor / Agencija za zaštitu životne sredine
-Gospođa Ivana Vojinović, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu / Ministarstvo održivog razvoja i turizma
-Gospodin Boris Erg, Direktor / IUCN

Radni dio

-Gospođa Sanja Pokrajac, koordinatorica programa za upravljanje ekosistemima / IUCN ( "Regionalna mreža i ciljevi mreže, nacionalni prioriteti i saradnja institucija")
-Gospođa Gordana Kasom / Agencija za zaštitu životne sredine („Uspostavljanja web-portala nacionalno zaštićenih područja – ciljevi i rezultati projekta“)
-Gospodin Dario Bratić, Direktor / Digital Control („Prezentacija web portala – tehnička i operativna rješenja, ponuđene mogućnosti, primjeri")
-Gospođa Milena Bataković, Agencija za zaštitu životne sredine („Budući prioriteti u uspostavljanju i upravljanju informacijama u oblasti zaštite biodiverziteta")

{AG}Prirodainfo{/AG}

Opširnije: Predstavljanje projekta „Uspostavljanje web portala nacionalno zaštićenih područja prirode u Crnoj Gori“

Još članaka...

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!