Aktivnosti

16.Septembar – Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

 

 

,,Briga o životu pod Suncem” je tema kojom se obilježava 30 godina od usvajanja Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i 16 Septembar- međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Ovogodišnja tema, kao i logo, odražavaju glavni cilj Montrealskog protokola, a to je briga o životu na planeti tokom prethodnih 30 godina, kroz zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine od štetnih UV zraka.

MONTREALSKI protokol logo

Kao rezultat nepokolebljive posvećenosti zemalja članica Montrealskog protokola tokom prethodne tri dekade, ozonski omotač je na putu da se obnovi sredinom vijeka. Zahvaljujući Protokolu eliminisano je približno 99% supstanci koje oštećuju ozonski omotač.

Montrealski protokol je i jedan od glavnih saradnika u borbi protiv klimatskih promjena, jer su zahvaljujući njemu izbjegnute emisije gasova staklene baste, ekvivalentne - 135 milijardi tona ugljen-dioksida. Montrealski protokol je nekoliko puta mijenjan, najskorije s amandmanom Kigali, koji je peti u nizu amandmana na Protokol. Usvajanjem Kigali amandmana, 2016.godine, zemlje članice Montrealskog protokola pridružile su se globalnim naporima u sprječavanju klimatskih promjena, kroz smanjenje potrošnje i proizvodnje fluorougljovodonika (HFC supstanci). Očekivanja su da će se zahvaljujući Kigali amandmanu izbjeći zagrijavanje do 0,5 ° C do kraja vijeka.

Podsjećamo, kao rezultat rastuće naučne zabrinutosti, prije više od trideset godina, počeli su pregovori o prvoj međunarodnoj konvenciji za zaštitu ozonskog omotača. U to vrijeme uzroci oštećenja ozonskog omotača nijesu bili jasni, iako se sumnjalo na hluorofluorougljenike (CFC) i druge slične hemikalije. Marta 1985.godine, usvojena je Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača koja je obavezala zemlje članice da sarađuju na polju zaštite ozonskog omotača, a koja je 1987.godine dovela do usvajanja Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. Režim uspostavljen uz pomoć ova dva sporazuma predstavlja jedan od najuspešnijih primjera međunarodne saradnje u rješavanju globalnog ekološkog problema.

 

Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Pekinškog opštinskog biroa za zaštitu životne sredine

 

Direktor Agencije zaštitu prirode i životne sredine gdin Nikola Medenica i generalni direktor Pekinškog opštinskog biroa za zaštitu životne sredine gdin Fang Li, potpisali su danas Memorandum o razumijevanju i saradnji između Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Pekinškog opštinskog biroa za zaštitu životne sredine, o bilateralnoj saradnji na projektima.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji uspostavlja se adekvatan pravni okvir u jačanju različitih oblika aktivnosti, koje su definisane kao prioritetne. U prvom redu, odnosi se na podršku i saradnju u sljedećim oblastima od zajedničkog interesa:

-održivi razvoj;
-praćenje kvaliteta vazduha, prevencija i kontrola zagađenja;
-prevencija i kontrola zagađenja zemljišta;
-monitoring voda, sprječavanje i kontrola zagađenja;
-sprovođenje ekoloških propisa;
-sprovođenje međunarodnih ugovora i sl.

 

Potpisivanjem memoranduma, obje strane su se složile oko podsticanja bliske saradnje za uspostavljanjem mehanizama konsultacija, studijskih posjeta, kao i za održavanje konsultativnih sesija i posebnih programa razmjene.
Nakon potpisivanja memoranduma predstavnici Pekinškog opštinskog biroa za zaštitu životne sredine posjetili su Agenciju za zaštitu prirode i životne sredine, gdje su od strane direktora agencije i njegovih saradnika upoznati sa nadležnostima Agencije te njenim kadrovskim kapacitetima. Ovom prilkom, gdin Fang Li je učesnike sastanka upoznao sa aktuelnim ekološkim problemima u njegovoj zemlji, koji se u prvom redu odnose na zagađenje vazduha, uticajem na zdravlje, te ekološkim mjerama i standardima, koji se primjenjuju u NR Kini. Gospodin Li je uputio poziv Agenciji da njeni predstavnici, a polazeći od uspostavljene saradnje, posjete Peking u cilju razmijene iskustava i budućih zajedničkih projekata.
Po završeku sastanka, organizovan je obilazak automatskih stanica za mjerenje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori.
U organizaciji Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, tokom svog boravka u Crnoj Gori, predstavnici Pekinškog opštinskog biroa za zaštitu životne sredine imali su priliku da se upoznaju sa prirodnim ljepotama Crne Gore, njenom specifičnom i prirodnom kulturnom baštinom, obilazeći njene različite dijelove, kao i posjetom NP Biogradska Gora i NP Skadarsko jezero.

 

Međunarodna konferencija posvećena Arhuskoj konvenciji

 

U Budvi, 11. septembra 2017. godine, je otpočela Međunarodna konferencija posvećena Arhuskoj konvenciji, u organizaciji sistema UN-a, tj. Ekonomske komisije za Evropu (UNECE) i Ministarstva održivog razvoja turizma, a uz podršku Misije OEBS-a i UNDP-a.

Konferenciji prisustvuje više od 400 učesnika iz država potpisnica Arhuske konvencije, delegati iz preko 50 zemalja članica UNECE-a, ali i delegati koje nijesu članice UNECE-a, brojne međunarodne organizacije, nevladine organizacije, predstavnici Arhus centara, akademici, stručnjaci, kao i mnogi drugi učesnici. Tokom trajanja Konferencije učesnici će razmijeniti iskustva i znanja u svim segmentima koje ovaj međunarodno pravni instrument obuhvata, sa posebnim naglaskom na promovisanje ekološke demokratije kroz implementaciju ciljeva održivog razvoja.
Tokom trajanja Konferencije učesnici su razmijenili iskustva i znanja u svim segmentima koje ovaj međunarodno pravni instrument obuhvata, sa posebnim naglaskom na promovisanje ekološke demokratije kroz implementaciju ciljeva održivog razvoja.

Podsjetimo, veoma važan segment u sprovodjenju Arhuske konvencije predstavljaju upravo Arhus centri, kojih sa zadovoljstvom možemo naglasiti, u Crnoj Gori imamo četiri, i to u Podgorici i Beranama institucionalno utemeljeni u okviru Agencije za zaštitiu prirode i životne sredine, te Nikšiću i Pljevljima u okviru Ekološkog pokreta Ozon i NVO Breznica.
Na Međunarodnoj konferenciji posvećenoj Arhuskoj konvenciji prisustvovao je i direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, gdin Nikola Medenica.
Arhuska konvencija je u Crnoj Gori povrđena i postala dio našeg pravnog sistema u novembru 2009. godine.

Ibrahim Hadžić poklonio je svoju mikološku zbirku (zbirku eksikata gljiva) Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore

 

 

Uvaženi g-din Ibrahima Hadžića (književnik, pjesnik, dugogodišnji urednik školskog programa Radio Televizije Beograd, istraživač gljiva) poklonio je svoju mikološku zbirku (zbirku eksikata gljiva) Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore, 08. septembra 2017. godine.

Radi se o izuzetno bogatoj zbirci koja ima veliku naučnu i muzeološku vrijednost. U njoj se nalaze eksikati za 370 vrsta gljiva koje je Hadžić sakupljao na teritoriji Rožaja u period od 1988. do 2016. godine. Zbirka sadrži veliki broj vrsta koje su novoopisane za Crnu Goru, i vrste koje su rijetke i ugrožene u Crnoj Gori, ali i u Evropi. Ističemo određene rijetke i/ili zakonom zaštićene vrste gljiva u Crnoj Gori koje se nalaze u ovoj zbirci: Boletus rhodoxanthus, Cantharellus friesii (friesova lisičarka), Clavariadelphus truncatus (četinarska buzdovanka), Geastrum pectinatum (grebenasta zvjezdača), Geastrum quadrifidum (četvorokraka zvjezdača) i druge.

Podaci iz Hadžićeve zbirke omogućiće bolji uvid u ukupni divetzitet gljiva (makromiceta) Crne Gore, i imaće veliki značaj za dalja naučna proučavanja gljiva. Podaci iz ove zbirke će biti korišćeni u Agenciji i za potrebe ustanovljavanja baze podataka raznih nivoa i potreba sa ciljem sagledavanja biogeografije i ekologije gljiva, te za dalji rad na adekvatnoj zaštiti gljiva kod nas.

Zbirku Ibrahima Hadžića preuzela je u Rožajama Gordana Kasom, mikolog u Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, 08. septembra 2017. godine, i ovim povodim uručila Zahvalnicu uvaženom kolegi Hadžiću.

Zbirka će biti inkorporirana u Nacionalni herbar Crne Gore gdje će biti adekvatno čuvana. Dostupnost zbirci će biti moguća (za naučnu i stručnu javnost) nakon njenog unošenja u inventarnu knjigu eksikata.

Nacionalni herbar Crne Gore predstavlja značajnu kolekciju presovanih vaskularnih biljaka, eksikata gljiva i lišajeva sakupljenih sa područja cijele Crne Gore (i sa područja drugih zemalja), a ustanovljen je prije 50 godina, u okviru Prirodnjačke zbirke Republičkog zavoda za zaštitu prirode u Podgorici, dok se eksikati gljiva uvode u herbar od 1997. godine.

Izražavamo veliku zahvolnost g-dinu Hadžiću na vrlo značajnom i važnom poklonu za Agenciju za zaštitu prirode i životne sredine, ali i uopšte za Crnu Goru.

 

Request for Expressions of Interest for Expert on Construction law / FIDIC Contract and Dispute -home based

 

Environmental Protection Agency Montenegro Industrial Waste Management and Clean-up Project (IWMCP)

Request for Expressions of Interest
for
Expert on Construction law / FIDIC Contract and Dispute -home basedLoan No. 8428-0 ME

Reference No. MNE-IWMCP-8428-CS-IC-17.3.3.5.2

ORIGINAL DOCUMENT

Još članaka...

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!