Aktivnosti

JAVNO OBAVJEŠTENJE O DOSTAVLJANJU RJEŠENJA

 

 

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, na osnovu člana 102, a u vezi sa članom 18 i 46 Zakona o upravnom postupku ("Službeni List Crne Gore", br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), člana 21a Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni List Crne Gore", br. 5/12, 25/12, 61/12, 20/13, 17/14, 6/15, 80/15, 35/16, 41/16, 73/16, 3/17 i 19/17) u postupku izdavanja dozvole za izgradnju privremenog objekta tipa: plažni bar sa terasom, donosi

RJEŠENJE

I Obustavlja se postupak po zahtjevu DOO ,,Hilti Hill" iz Ulcinja Br. UPI – 101 – 1556/1 – 02 – 340/1 od 21.08.2017. godine, za izdavanje dozvole za izgradnju privremenog objekta tipa: plažni bar sa terasom nalazi se na katastarskoj parceli broj 18/3, K.O. Donji Štoj - opština Ulcinj i pripada Velikoj plaži u Ulcinju, iz razloga odustajanja stranke od svog zahtjeva.

 

 

Održana međunarodna Eko regata„ KAJAK-KANU 2017 “

 

Video snimak

U cilju promocije boravka u prirodi, zaštite životne sredine, kao i turističko - sportskih aktivnosti koje su u skladu sa principima očuvanja prirodnih potencijala, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je dana 23.09.2017.g. u saradnji sa Turističkom organizacijom Ulcinj i Kajakaškim klubom „Morača“ organizovala rekreativnu Međunarodnu eko regatu kajacima rijekom Bojanom „KAJAK-KANU 2017“.

Rijeka Bojana, izuzetan prirodni fenomen, pored najupečatljivijeg obilježja, njenog riječnog korita koji se proseže ispod nivoa mora, predstavlja i veoma važan prirodni rezervat biljnog i životinjskog svijeta. Bogatstvo biodiverziteta, živopisni i neobični krajolici kojima protiče, kao i mjesto gdje se rijeka Bojana, na svom putu uliva u Jadransko more, čine ovu rijeku pravim bogatstvom u ekološkom smislu, i mjestom susreta sa jedinstvenim prirodnim ljepotama.

Realizacija ove aktivnosti predstavlja inicijativu koja je i u kontekstu podsticanja saradnje sa lokalnim stanovništvom i međunarodnim partnerima, u prvom redu, saradnji sa Republikom Albanijom, kako bi kroz zajedničke aktivnosti promovisali i unaprijedili ovaj zajednički prirodan resurs.


Učešće u regati pored predstavnika organizatora uzeli su i predsjednik Skupštine Crne Gore g. Ivan Brajović, ambasador Republike Grčke u Crnoj Gori nj.e. g. Sotirios Athanassiou, ambasador Republike Albanije nj.e g.Ernal Filo te predstavnici Uprave policije i Uprave pomorske sigurnosti Crne Gore.

 

Radionica „Biogeografski seminar“ za procjenu adekvatnosti predloženih pSCI (predloga područja od interesa za zajednicu) u procesu Nature 2000

 

Radionica „Biogeografski seminar“ za procjenu adekvatnosti predloženih pSCI (predloga područja od interesa za zajednicu) u procesu Nature 2000 održana je danas u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma. Pomenuta radionica je jedna u nizu treninga u sklopu projekta „Uspostavljanje Natura 2000“ u Crnoj Gori i podržana od strane Evropske Komisije.
Podsjećamo, da je da je uspostavljanje Natura 2000 mreže uslov koji Crna Gora mora da ispuni najkasnije do dana ulaska u EU. Istovremeno, predstavlja i jedan od preduslova za zatvaranje Poglavlja 27 u pregovorima sa EU.

U uvodnoj riječi govorili su:

- Gdin Nikola Medenica, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine
- Gđa Sissi Samec, tim lider Projekta

„ Imajući u vidu da je Natura 2000 zahtjevan proces koji ima niz koraka, koji će institucije u Crnoj Gori morati da nastave i nakon projekta na putu EU integracija, važno je koristiti projekat i obuke koje se organizuju u sklopu projekta kao vrijednu i neponovljivu mogućnost izgradnje kapaciteta od eksperata koji su već prošli navedene korake.
S tim u vezi, današnja tema biogeografskog seminara je posebno važna u smislu sagledavanja šireg konteksta predloga područja shodno Direktivi o staništima da bi se već sada u fazi inventarizacije prostora shvatilo koji kriterijumi i način igra ulogu u kasnijoj evaluaciji predloga i na koja pitanja Evropskog tematskog centra treba imati odgovore,“ tokom uvodne riječi, pomenuo je direktor agencije, gdin Nikola Medenica.

Opširnije: Radionica „Biogeografski seminar“ za procjenu adekvatnosti predloženih pSCI (predloga područja od interesa za zajednicu) u procesu Nature 2000

Evropska nedjelja mobilnosti

 

Od 16. do 22. septembra, u Crnoj Gori obilježava se Evropska nedjelja mobilnosti. Tim povodom, u petak, 15. septembra, sa početkom u 12 časova, u Eko zgradi Ujedinjenih nacija u Podgorici, održana je konferencija za medije.

Prisutnima su se obratili:

 Fiona McCluney, stalna koordinatorka Sistema UN i stalna predstavnica UNDP u zemlji
 Aivo Orav, Ambasador EU u Crnoj Gori
 Nikola Medenica, direktor Agencije za zastitu prirodne i životne sredine
 Arijana Nikolic, pomoćnica ministra prosvjete
 Lazarela Kalezić, pomoćnik sekretara za životne sredinu Glavnog grada

Evropska nedjelja mobilnosti ove godine se održava pod sloganom ,,Čista, zajednička i pametna mobilnost''. Cilj kampanje je da podstakne lokalne vlasti da uvedu i promovišu mjere održivog transporta i pozovu sugrađane da koriste alternativne načine prevoza.

Tokom Evropske nedjelje mobilnosti širom Crne Gore, organizovaće se brojne manifestacije kojima će gradovi, organizacije i svi učesnici dati svoj doprinos održioj urbanoj mobilnosti. Evropska Nedjelja mobilnosti završava se Danom bez automobila 22. septembra, kada svi gradovi koji učestvuju u ovoj kampanji pojedine ulice zatvore za automobile i rezervišu samo za pješake, bicikliste i javni prevoz, bilo djelimično ili tokom cijelog dana.
Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je nacionalni koordinator kampanje koja se realizuje u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Ministarstvom saobraćaja, Ministarstvom prosvjete, Agencijom za zaštitu životne sredine, NVO-ima Biciklo.me, Ozon, Dijagonale, Glavnim gradom Podgorica, drugim opštinama i partnerima u Crnoj Gori.

Povodom održavanja „Evropske sedmice mobilnosti u Crnoj Gori“, zahvaljujemo se na podršci prevoznicima gradskog saobraćaja u Podgorici - Bulatović BLT, Alivodić Baston i Montenegro Pejović, koji su obezbijedili 22-og septembra popust od 30% na cijenu karte na svim linijama gradskog prevoza. Cilj je da se toga dana, osim bicikla i pješačenja, koristi javni prevoz kao alternativni vid prevoza i na taj način smanji broj vozila na ulicama grada.
Takođe se zahvaljujemo Privrednom društvu "Tempo", koje je doniralo 6 poklon paketa opreme za djecu, koja će 22-og učestvovati na centralnoj manifestaciji kojom se obilježava „Evropska sedmica mobilnosti u Crnoj Gori“ - “Kidical mass”.

Takođe, povodom obilježavanja “Svjetskog dana bez automobila” Agencija za zaštitu prirode i životne sredine u saradnji sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) realizovaće akciju mjerenja kvaliteta vazduha u ulici Svetozara Markovića, tokom koje će se, putem mobilne stanice mjeriti koncentracija zagađujućih materija u vazduhu.

Još članaka...

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!