JAVNO OBAVJEŠTENJE O DOSTAVLJANJU RJEŠENJA

 

 

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, na osnovu člana 102, a u vezi sa članom 18 i 46 Zakona o upravnom postupku ("Službeni List Crne Gore", br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), člana 21a Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni List Crne Gore", br. 5/12, 25/12, 61/12, 20/13, 17/14, 6/15, 80/15, 35/16, 41/16, 73/16, 3/17 i 19/17) u postupku izdavanja dozvole za izgradnju privremenog objekta tipa: plažni bar sa terasom, donosi

RJEŠENJE

I Obustavlja se postupak po zahtjevu DOO ,,Hilti Hill" iz Ulcinja Br. UPI – 101 – 1556/1 – 02 – 340/1 od 21.08.2017. godine, za izdavanje dozvole za izgradnju privremenog objekta tipa: plažni bar sa terasom nalazi se na katastarskoj parceli broj 18/3, K.O. Donji Štoj - opština Ulcinj i pripada Velikoj plaži u Ulcinju, iz razloga odustajanja stranke od svog zahtjeva.

 

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!