Radionica „Biogeografski seminar“ za procjenu adekvatnosti predloženih pSCI (predloga područja od interesa za zajednicu) u procesu Nature 2000

 

Radionica „Biogeografski seminar“ za procjenu adekvatnosti predloženih pSCI (predloga područja od interesa za zajednicu) u procesu Nature 2000 održana je danas u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma. Pomenuta radionica je jedna u nizu treninga u sklopu projekta „Uspostavljanje Natura 2000“ u Crnoj Gori i podržana od strane Evropske Komisije.
Podsjećamo, da je da je uspostavljanje Natura 2000 mreže uslov koji Crna Gora mora da ispuni najkasnije do dana ulaska u EU. Istovremeno, predstavlja i jedan od preduslova za zatvaranje Poglavlja 27 u pregovorima sa EU.

U uvodnoj riječi govorili su:

- Gdin Nikola Medenica, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine
- Gđa Sissi Samec, tim lider Projekta

„ Imajući u vidu da je Natura 2000 zahtjevan proces koji ima niz koraka, koji će institucije u Crnoj Gori morati da nastave i nakon projekta na putu EU integracija, važno je koristiti projekat i obuke koje se organizuju u sklopu projekta kao vrijednu i neponovljivu mogućnost izgradnje kapaciteta od eksperata koji su već prošli navedene korake.
S tim u vezi, današnja tema biogeografskog seminara je posebno važna u smislu sagledavanja šireg konteksta predloga područja shodno Direktivi o staništima da bi se već sada u fazi inventarizacije prostora shvatilo koji kriterijumi i način igra ulogu u kasnijoj evaluaciji predloga i na koja pitanja Evropskog tematskog centra treba imati odgovore,“ tokom uvodne riječi, pomenuo je direktor agencije, gdin Nikola Medenica.

Natura 2000 mreža temelji na Habitat Direktivi (Direktiva o staništima), i Ptičjoj direktivi, koje čine temelj evropske politike očuvanja prirode. Pomenuta dva propisa zajedno postavljaju ambiciozni visoki standard očuvanja prirode za sve države članice EU i one koje teže da to postanu. Pomenute direktive integrisane u pravni sistem Crne Gore kroz nedavno usvojeni Zakon o zaštiti prirode.

Kao jedan od preduslova za uspješnu realizaciju projekta, Crna Gora već ima dobru osnovu, budući da su u prethodnom periodu sprovedeni brojni projekti koji su značajno doprinijeli uspostavljanju Natura 2000 mreže. Rezultat toga je da je u Crnoj Gori skoro 13% teritorije već pod zaštitom, čime je premašen postavljeni cilj iz strateških dokumenata da 10% kopnene teritorije bude pod nacionalnom zaštitom. Danas, Crna Gora ima 5 nacionalnih parkova, 1 regionalni park, nekoliko područja koja su pod međunarodnom zaštitom. Ovim projektom će se nastaviti i intenzivirati dosadašnji terenski rad i istraživanja.

 

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!