Posjeta učenika SSŠ ,,Spasoje Raspopović" Agenciji za zaštitu životne sredine

 

Učenici Srednje stručne škole ,,Spasoje Raspopović" iz Podgorice, smjer: tehničar zaštite životne sredine sa predmetnim nastavnicima, posjetili su juče Agenciju za zaštitu životne sredine. Tom prilikom, djeca su bila u prilici da se upoznaju sa zakonskim nadležnostima Agencije koje se odnose na Polen. Prezentacije na temu Polena imali su zaposleni u Agenciji: mr Sonja Kralj i mr Kasim Agović.

Prvi dio prezentacije odnosio se na vrste alergenih biljaka koje su obuhvaćene monitoringom, brojem i mjestima gdje se nalaze polenove stanice, značajem mjerenja, praćenje koncentracije alergenog polena sa aspekta zaštite zdravlja ljudi, negativanog uticaja na zdravlje ljudi, koji izaziva polen pojedinih biljnih vrsta, koji svrstava ove čestice u "prirodne" zagađivače vazduha.

 

Uspostavljanje ovih mjerenja izuzetno je značajno, jer su ovi podaci neophodni za: prevenciju nastupanja tegoba kod senzibilnih osoba, kao pomoć u efikasnijem liječenju pacijenata u zdravstvenim institucijama, poboljšanju rada komunalnih i urbanističkih službi na uništavanju trava i korova koje su uzročnici alergijskih bolesti, boljem sagledavanju potrebe uvođenja zakonske regulative, uključujući i međunarodnu saradnju, jer su problemi aeropolena ne samo lokalnog, regionalnog nego i globalnog karaktera u vazduhu.
Takođe, djeci i nastavnicima praktično je prezentovan način rada polenovih stanica i metoda, kojim se vrši mjerenje polena, kao i način rada polenove stanice počevši od pravilnog mjerenja protoka vazduha, pripreme i postavke diska na stanici, kao i način pripreme pločica za mikroskopiranje.
Podsjećamo, Državnu mrežu za praćenje koncentracije polena suspendovanog u vazduhu čine mjerne stanice u sledećim gradovima: Podgorici, Nikšiću, Mojkovcu, Tivtu i Baru.
Sa ovih pet lokacija maksimalna pokrivenost kreće se do oko 71% teritorije Crne Gore. Kada se uzmu dva najznačajnija faktora, faktor gustine naseljenosti stanovništva, odnosno broj ljudi koji će biti izložen dejstvu polena i klimatski uslovi koji determinišu maksimalnu potencijalnu produkciju polena, ove lokacije su od primarnog značaja. Naravno da i druge lokacije zaslužuju pažnju kao što su čitav dio Polimlja, Pljevlja, Žabljak (sa Nacionalnim parkom Durmitor gdje u vegetacionom periodu povećan broj ljudi /turistička sezona i teritorija Plužina). Plan je da se u budućoj fazi – fazi proširivanja mreže za praćenje koncentracije polena suspendovanog u vazduhu uspostavi redovan monitoring koncentracije polena i na ovoj teritoriji.
Mjerenja se vrše u skladu sa uslovima usvojenim od strane Međunarodna asocijacija za aerobiologiju IAA (International Association for Aerobiology). Oprema i metode mjerenja su usaglašeni sa Evropskim standardima.

Rezultati mjerenja su dostupni domaćoj i međunarodnoj javnosti putem web portala http://polenmontenegro.wixsite.com/polenepa i naravno u direktnoj komunikaciji sa Agencijom ili posredstvom Arhus centara. Ovakav pristup predstavljanja rezultata se pokazao najprihvatljivijim u praksi zemalja koje već više od deceniju sprovode mjerenja.


Na kraju, sa nastavnicima su dogovoreni dalji oblici saradnje, u smislu uključivanja i pomoći stručnih lica Agencije u obogaćivanju znanja učenika o temama koje su predmet njihovog interesovanja a koje proizilaze iz ingerencija Agencije za zaštitu životne sredine.

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!