12. Sastanak Komiteta za ocjenu usaglašenosti zemalja potpisnica Barselonske Konvencije sa odredbama Konvencije i pratećih protokola

 

12. Sastanak Komiteta za ocjenu usaglašenosti zemalja potpisnica Barselonske Konvencije sa odredbama Konvencije i pratećih protokola održan je u Atini od 24.-26.01.2016. godine sa ciljem razmatranja dostavljenih izvještaja zemalja potpisnica Barselonske Konvencije i pratećih protokola sa odredbama Konvencije i pratećih protokola kao i daljeg planiranja rada Komiteta za naredni period odnosno prestojeci bijenijum 2018.-2019. godina.

Na početku sastanka Crna Gora je izabrana da predsjedava Komitetom za bijenijum 2016.-2017. što predstavlja značajnu funkciju u kontekstu jačanja pozicije u sistemu Mediteranskog Akcionog plana i u kontekstu saradnje sa Sekretarijatom Barselonske Konvencije. Shodno navedenoj odluci, službenica Agencije za zaštitu životne sredine G-đica Milena Bataković, koja je na predlog Ministarstva održivog razvoja i turizma 2014. godine imenovana za predstavnika Crne Gore u Komitetu za ocjenu usaglašenosti će presjedavati Komitetom u narednom dvogodišnjem periodu.

Na upravo završenom sastanku usaglašen je plan rada Komiteta za ocjenu usaglašenosti zemalja potpisnica Barselonske Konvencije sa odredbama Konvencije i pratećih protokola u narednom periodu, donijeti su značajni zaključci o pripremi Informacije o stasusu implementacije Barselonske konvencije i pratećih protokola koja će biti razmatrana krajem godine na Sastanku Konferencije strana potpisnica Konvencije na kom prisustvuju Ministri životne sredine svih zemalja potpisnica Konvencije. Takođe, razmatrao se i način jačanja uloge komiteta i jačanja svijesti o djelovanju u kontekstu primjene Barselonske Konvencije u zemljama potpisnicama.

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!