Obilježen Svjetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

 

 Povodom Svjetskog dana obrazovanja o zaštiti životne, zaposleni u Agenciji za zaštitu životne sredine, održali su danas, ekološke časove u tri osnovne škole u Podgorici i to: OŠ ,, Niko Maraš” u Bijelom Polju, OŠ ,,Vlado Milić” u Donjoj Gorici i OŠ ,, Milorad Musa Burzan”. Tim povodom, prezentaciju ma temu: ,,Zagađenje mora sa plovnih objekata’’ održao je mr Aleksandar Božović, prezentaciju na temu: ,,Održivi razvoj zaštićenih područja’’, održao je mr Vasilije Bušković, dok je prezentaciju na temu: ,,Ptice u Crnoj Gori i njihova najznačajnija staništa’’ održati Darko Saveljić, ornitolog.

 {AG}Svjetski-dan-obrazovanja{/AG}

 

Za vrijeme trajanja prezentacija djeca su bila veoma aktivna i zainteresovana za teme o kojima je bilo riječi. Nakon održanih prezentacija djeci je od strane predstavnika Agencije za zaštitu životne sredine, uručen promotivni materijal Agencije, a sa upravama pomenutih škola dogovoreni su budući oblici saradnje.

Podsjećamo, u švedskom gradu Stokholmu 1972. Godine, održana je Konferencija Ujedinjenih nacija o čovjekovoj okolini na kojoj je usvojena Deklaracija kojom se naglašava potreba obrazovanja o zaštiti životne sredine, to jest potreba stvaranja zajedničkih principa i kriterijuma koji će biti ponuđeni cijelom čovječanstvu kao inspiracija i smjernica za očuvanje i unaprjeđenje životne sredine.

Obrazovanje o zaštiti životne sredine je dinamičan proces koji ima za cilj da probudi u ljudima svijest o ekološkim problemima i to kako na globalnom planu tako i u lokalnoj zajednici, odnosno, u okruženju u kojem ljudi neposredno žive.

Znanje o tome na koji način funkcioniše naš ekosistem, kako svaki pojedinac može doprinijeti održivom razvoju i kako da se suočimo sa nadolazećim klimatskim promjenama da bismo sačuvali našu planetu postalo je dio obrazovanog programa, koji djeca uče od najmlađih dana.
Pomenut ekološki datum u svijetu se obilježava raznim edukativnim aktivnostima, seminarima i radionicama ukazujući na koji način svi zajedno možemo da utičemo na manju zagađenost, ujedno i veću brigu o našem životnom staništu zvanom Planeta Zemlja.

Agencija za zaštitu životne sredine, od svog osnivanja poseban akcenat stavlja na ekološko obrazovanje i podizanje ekološke svijesti naših građana, nastojeći da ekološku problematiku približi svim građanima, učečćem na brojnim sastancima, okruglim stolovima i radionicama te obilježavanjem svih važnijih ekoloških datuma.

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!